Ljude ne možete ničemu naučiti. Možete im samo pomoći da sve otkriju u sebi.


ljude-ne-moete-emu-nauiti-moete-im-samo-pomoi-da-sve-otkriju-u-sebi
galileo galilejljudenemožeteničemunaučitimožeteimsamopomoćidasveotkrijusebiljude nene možetemožete ničemuničemu naučitimožete imim samosamo pomoćipomoći dada svesve otkrijuotkriju uu sebiljude ne možetene možete ničemumožete ničemu naučitimožete im samoim samo pomoćisamo pomoći dapomoći da sveda sve otkrijusve otkriju uotkriju u sebiljude ne možete ničemune možete ničemu naučitimožete im samo pomoćiim samo pomoći dasamo pomoći da svepomoći da sve otkrijuda sve otkriju usve otkriju u sebiljude ne možete ničemu naučitimožete im samo pomoći daim samo pomoći da svesamo pomoći da sve otkrijupomoći da sve otkriju uda sve otkriju u sebi

Ne možemo ljude svemu naučiti; možemo im jedino pomoći da to otkriju unutar njih samih.Najbitnija stvar koju možete načiniti je greška- ne možete ništa naučiti iz savršenstva.Muzika nije samo nešto što nas teši, ili zabavlja, već mnogo više od toga - jedna ideologija. Ljude možete prepoznati po vrsti muzike koju slušaju.Možete ubiti generala jednoj vojsci, ali ne možete ubiti ambiciju u običnom čoveku.Lako je naučiti životinju, lako je naučiti prostaka, ali teško je naučiti onoga ko je nenaučen postao učitelj drugima.Nema većih asketa od lenjih ljudi. Čega su se sve oni odrekli, u čemu sve nisu učestvovali, kakva su sve zadovoljstva sebi uskratili- samo zato što ih je mrzelo.