Ljude u društvo tera unutrašnja praznina i dosada. Ako osjete da su nam potrebni, ljudi postaju obesni i arogantni.


ljude-u-drutvo-tera-unutranja-praznina-i-dosada-ako-osjete-da-su-nam-potrebni-ljudi-postaju-obesni-i-arogantni
artur Šopenhauerljudedrutvoteraunutranjaprazninadosadaakoosjetedasunampotrebniljudipostajuobesniarogantniljude uu društvodruštvo teratera unutrašnjaunutrašnja prazninapraznina ii dosadaako osjeteosjete dada susu namnam potrebniljudi postajupostaju obesniobesni ii arogantniljude u društvou društvo teradruštvo tera unutrašnjatera unutrašnja prazninaunutrašnja praznina ipraznina i dosadaako osjete daosjete da suda su namsu nam potrebniljudi postaju obesnipostaju obesni iobesni i arogantniljude u društvo terau društvo tera unutrašnjadruštvo tera unutrašnja prazninatera unutrašnja praznina iunutrašnja praznina i dosadaako osjete da suosjete da su namda su nam potrebniljudi postaju obesni ipostaju obesni i arogantniljude u društvo tera unutrašnjau društvo tera unutrašnja prazninadruštvo tera unutrašnja praznina itera unutrašnja praznina i dosadaako osjete da su namosjete da su nam potrebniljudi postaju obesni i arogantni

Unuci nam stižu u poslednjem trenutku, onda kada nam se učini da više nikome nismo potrebni. -Duško Radović
unuci-nam-stiu-u-poslednjem-trenutku-onda-kada-nam-se-uini-da-vie-nikome-nismo-potrebni
Svima nama su potrebni dugoročni, moćni ciljevi da nam pomognu da prevaziđemo kratkotrajne prepreke. -Džim Ron
svima-nama-su-potrebni-dugoro-mo-ciljevi-da-nam-pomognu-da-prevaziemo-kratkotrajne-prepreke
Neke stvari mogu mnogo bolje da se osjete nego da se objasne. Ali to ljudi ne znaju, oni vjeruju riječima, to je problem.Treba više vjerovati svojim srcima nego riječima. -Miroslav Mika Antić
neke-stvari-mogu-mnogo-bolje-da-se-osjete-nego-da-se-objasne-ali-to-ljudi-ne-znaju-oni-vjeruju-rijeima-to-problemtreba-vie-vjerovati-svojim-srcima
Treba da smo mirni. Bolje je trpeti uvredu, nego naneti uvredu. Ako pretrpimo uvredu, Gospod će nam dati snagu i mir. Ako ne pretrpimo uvredu, savest nam neće dati mira. Savest je Božanski sud. -Otac Tadej
treba-da-smo-mirni-bolje-trpeti-uvredu-nego-naneti-uvredu-ako-pretrpimo-uvredu-gospod-e-nam-dati-snagu-i-mir-ako-ne-pretrpimo-uvredu-savest-nam-nee
Zemlji nisu potrebni novi kontinenti već novi ljudi. -Žil Vern
zemlji-nisu-potrebni-novi-kontinenti-ve-novi-ljudi