Ljudi, čak više nego stvari, moraju biti restaurirani, obnovljeni, oživljeni, popravljeni i spaseni.


ljudi-ak-vie-nego-stvari-moraju-biti-restaurirani-obnovljeni-oivljeni-popravljeni-i-spaseni
odri hepbnerljudičakvienegostvarimorajubitirestauriraniobnovljenioživljenipopravljenispaseničak viševiše negonego stvarimoraju bitibiti restauriranipopravljeni ii spaseničak više negoviše nego stvarimoraju biti restauriranipopravljeni i spaseničak više nego stvari

Ljudi, čak više nego stvari, moraju biti restaurirani, obnovljeni, oživljeni, popravljeni i spašeni. Nikada nikoga nemojte odbaciti. -Odri Hepbern
ljudi-ak-vie-nego-stvari-moraju-biti-restaurirani-obnovljeni-oivljeni-popravljeni-i-spaeni-nikada-nikoga-nemojte-odbaciti
Lakše je biti ljubavnik nego muž zato što je lakše biti mudrica svakog dana nego govoriti lijepe stvari s vremena na vrijeme. -Onore de Balzak
lake-biti-ljubavnik-nego-mu-zato-to-lake-biti-mudrica-svakog-dana-nego-govoriti-lijepe-stvari-s-vremena-na-vrijeme