Ljudi će se uvijek žešće boriti za svoje interese negoli za svoja prava.


ljudi-e-se-uvijek-ee-boriti-za-svoje-interese-negoli-za-svoja-prava
napoleon bonapartaljudićeseuvijekžećeboritizasvojeinteresenegolisvojapravaljudi ćeće sese uvijekuvijek žešćežešće boritiboriti zaza svojesvoje intereseinterese negolinegoli zaza svojasvoja pravaljudi će seće se uvijekse uvijek žešćeuvijek žešće boritižešće boriti zaboriti za svojeza svoje interesesvoje interese negoliinterese negoli zanegoli za svojaza svoja pravaljudi će se uvijekće se uvijek žešćese uvijek žešće boritiuvijek žešće boriti zažešće boriti za svojeboriti za svoje intereseza svoje interese negolisvoje interese negoli zainterese negoli za svojanegoli za svoja pravaljudi će se uvijek žešćeće se uvijek žešće boritise uvijek žešće boriti zauvijek žešće boriti za svoježešće boriti za svoje intereseboriti za svoje interese negoliza svoje interese negoli zasvoje interese negoli za svojainterese negoli za svoja prava

Ljudi će se uvijek žešće boriti za svoje interese negoli za svoja prava -Napoleon Bonaparta
ljudi-e-se-uvijek-ee-boriti-za-svoje-interese-negoli-za-svoja-prava
Ljudi će se jače boriti za svoje interese nego za svoja prava. -Napoleon Bonaparta
ljudi-e-se-jae-boriti-za-svoje-interese-nego-za-svoja-prava
Lako je ljudima boriti se sa zverovima. Ljudi imaju oružje koje zveri nemaju. Ali je teško ljudima boriti se sa duhovima zlobe, jer ovi se služe oružjem koje ljudi nemaju. -Nikolaj Velimirović
lako-ljudima-boriti-se-zverovima-ljudi-imaju-oru-koje-zveri-nemaju-ali-teko-ljudima-boriti-se-duhovima-zlobe-jer-ovi-se-slue-orujem-koje-ljudi
Oženiti se znači svoja prava prepoloviti, a obaveze duplirati. -Arthur Schopenhauer
oeniti-se-znai-svoja-prava-prepoloviti-a-obaveze-duplirati
Prava istina se uvijek čini nevjerovatna. Da bi istina ispala vjerovatnija, treba joj svakako dodati malo laži. Ljudi tako uvijek i rade. -Fjodor Dostojevski
prava-istina-se-uvijek-ini-nevjerovatna-da-bi-istina-ispala-vjerovatnija-treba-joj-svakako-dodati-malo-i-ljudi-tako-uvijek-i-rade