Ljudi žive po delima a ne po idejama.


ljudi-ive-po-delima-a-ne-po-idejama
anatol fransljudiživepodelimaneidejamaljudi živežive popo delimane popo idejamaljudi žive požive po delimadelima a nea ne pone po idejamaljudi žive po delimapo delima a nedelima a ne poa ne po idejamažive po delima a nepo delima a ne podelima a ne po idejama

Postoje tri vrste egoista: egoisti koji sami žive i daju drugima da žive; egoisti koji sami žive ali ne daju drugima da žive; i na kraju, egoisti koji niti sami žive niti drugima daju da žive. -Ivan Turgenjev
postoje-tri-vrste-egoista-egoisti-koji-sami-ive-i-daju-drugima-da-ive-egoisti-koji-sami-ive-ali-ne-daju-drugima-da-ive-i-na-kraju-egoisti-koji-niti
Ljudi koji malo vrede žive kako bi jeli i pili, dok ljudi koji istinski vrede jedu i piju kako bi živeli. -Sokrat
ljudi-koji-malo-vrede-ive-kako-bi-jeli-i-pili-dok-ljudi-koji-istinski-vrede-jedu-i-piju-kako-bi-iveli