Ljudi žive po delima a ne po idejama.


ljudi-ive-po-delima-a-ne-po-idejama
anatol fransljudiživepodelimaneidejamaljudi živežive popo delimane popo idejamaljudi žive požive po delimadelima a nea ne pone po idejamaljudi žive po delimapo delima a nedelima a ne poa ne po idejamažive po delima a nepo delima a ne podelima a ne po idejama

Ljudi žive mirno, a umiru naglo.Onaj ko je dobar u lošim delima, dobar je i u dobrim delima.Postoje tri vrste egoista: egoisti koji sami žive i daju drugima da žive; egoisti koji sami žive ali ne daju drugima da žive; i na kraju, egoisti koji niti sami žive niti drugima daju da žive.Ljudi koji malo vrede žive kako bi jeli i pili, dok ljudi koji istinski vrede jedu i piju kako bi živeli.Ljudi te pažljivo slušaju, al' samo svoj glas čuju. Zato im što manje kaži. Ljudi su tek onda ljudi kad im se ništa ne traži, a mnogo im se nudi. Ljudi su čudne biljke. Kad rastu u sebe siđu. Sretnu se. Pa se raziđu. Ili se mimoiđu.Svojim delima, čovek slika sebe.