Ljudi jednako preuveličavaju i sreću i nesreću: nikad nismo ni tako srećni ni tako nesrećni kako se to govori.


ljudi-jednako-preuveliavaju-i-sreu-i-nesreu-nikad-nismo-tako-sre-tako-nesre-kako-se-to-govori
onore de balzakljudijednakopreuveličavajusrećunesrećunikadnismotakosrećninesrećnikakosetogovoriljudi jednakojednako preuveličavajupreuveličavaju ii srećusreću ii nesrećunikad nismonismo nini takotako srećnisrećni nini takotako nesrećninesrećni kakokako seljudi jednako preuveličavajujednako preuveličavaju ipreuveličavaju i srećui sreću isreću i nesrećunikad nismo ninismo ni takoni tako srećnitako srećni nisrećni ni takoni tako nesrećnitako nesrećni kakonesrećni kako sese to govoriljudi jednako preuveličavaju ijednako preuveličavaju i srećupreuveličavaju i sreću ii sreću i nesrećunikad nismo ni takonismo ni tako srećnini tako srećni nitako srećni ni takosrećni ni tako nesrećnini tako nesrećni kakotako nesrećni kako sekako se to govoriljudi jednako preuveličavaju i srećujednako preuveličavaju i sreću ipreuveličavaju i sreću i nesrećunikad nismo ni tako srećninismo ni tako srećni nini tako srećni ni takotako srećni ni tako nesrećnisrećni ni tako nesrećni kakoni tako nesrećni kako senesrećni kako se to govori

Ljudi jednako preuveličavaju i sreću i nesreću: nikad nismo ni tako sretni ni tako nesretni kako se to govori.Niko ne dobija po pravdi. Ljudi su jednostavno ili srećni ili nesrećni.Tako je to sa lovom. Ne možeš je imati ni previše ni premalo. Nikad tako puno da je ne bi poželeo još, i nikad tako malo da ne bi moglo biti i manje. To pouzdano znam.Čovjek nije nikad tako nesretan kao što misli, ni tako srećan kao što se nadao da će biti.Neosporno, ima ljudi koji ne umeju biti srećni ni sa ma kakvim vrlinama, ili ma kakvim bogatsvom. Ima i ljudi rođenih za nesreću, kao što su drugi rođeni za muziku. Treba imati nekakav talenat za sreću, kao što treba imati dušu da se bude istinski nesrećan.Nije božija volja da mi budemo samo tako srećni, nego da se trudimo u vlastitom usrećivanju.