Ljudi jednako preuveličavaju i sreću i nesreću: nikad nismo ni tako sretni ni tako nesretni kako se to govori.


ljudi-jednako-preuveliavaju-i-sreu-i-nesreu-nikad-nismo-tako-sretni-tako-nesretni-kako-se-to-govori
onore de balzakljudijednakopreuveličavajusrećunesrećunikadnismotakosretninesretnikakosetogovoriljudi jednakojednako preuveličavajupreuveličavaju ii srećusreću ii nesrećunikad nismonismo nini takotako sretnisretni nini takotako nesretninesretni kakokako seljudi jednako preuveličavajujednako preuveličavaju ipreuveličavaju i srećui sreću isreću i nesrećunikad nismo ninismo ni takoni tako sretnitako sretni nisretni ni takoni tako nesretnitako nesretni kakonesretni kako sese to govoriljudi jednako preuveličavaju ijednako preuveličavaju i srećupreuveličavaju i sreću ii sreću i nesrećunikad nismo ni takonismo ni tako sretnini tako sretni nitako sretni ni takosretni ni tako nesretnini tako nesretni kakotako nesretni kako sekako se to govoriljudi jednako preuveličavaju i srećujednako preuveličavaju i sreću ipreuveličavaju i sreću i nesrećunikad nismo ni tako sretninismo ni tako sretni nini tako sretni ni takotako sretni ni tako nesretnisretni ni tako nesretni kakoni tako nesretni kako senesretni kako se to govori

Ljudi jednako preuveličavaju i sreću i nesreću: nikad nismo ni tako srećni ni tako nesrećni kako se to govori. -Onore de Balzak
ljudi-jednako-preuveliavaju-i-sreu-i-nesreu-nikad-nismo-tako-sre-tako-nesre-kako-se-to-govori
Moralnost nije doktrina koja nam pojašnjava kako da budemo sretni, nego kako da sebe učinimo vrijednim da budemo sretni. -Imanuel Kant
moralnost-nije-doktrina-koja-nam-pojanjava-kako-da-budemo-sretni-nego-kako-da-sebe-uinimo-vrijednim-da-budemo-sretni
Tako je to sa lovom. Ne možeš je imati ni previše ni premalo. Nikad tako puno da je ne bi poželeo još, i nikad tako malo da ne bi moglo biti i manje. To pouzdano znam. -Đorđe Balašević
tako-to-lovom-ne-moe-imati-previe-premalo-nikad-tako-puno-da-ne-bi-poeleo-jo-i-nikad-tako-malo-da-ne-bi-moglo-biti-i-manje-to-pouzdano-znam
Nikad nismo tako nezaštićeni nego kada volimo. -Sigmund Frojd
nikad-nismo-tako-nezatieni-nego-kada-volimo