Ljudi kažu da postoji mudrost glave i mudrost srca.


ljudi-kau-da-postoji-mudrost-glave-i-mudrost-srca
ljudikažudapostojimudrostglavesrcaljudi kažukažu dada postojipostoji mudrostmudrost glaveglave ii mudrostmudrost srcaljudi kažu dakažu da postojida postoji mudrostpostoji mudrost glavemudrost glave iglave i mudrosti mudrost srcaljudi kažu da postojikažu da postoji mudrostda postoji mudrost glavepostoji mudrost glave imudrost glave i mudrostglave i mudrost srcaljudi kažu da postoji mudrostkažu da postoji mudrost glaveda postoji mudrost glave ipostoji mudrost glave i mudrostmudrost glave i mudrost srca

Postoji mudrost glave i mudrost srca.Dok čovek traži mudrost, dotle zaslužuje naziv mudraca; čim uobrazi da je popio svu mudrost, odmah postaje budala.Mala mudrost je kao voda u čaši : jasna, transparentna, čista. Velika mudrost je kao voda u moru : tamna, tajanstvena, neprobojna.Ljudi kažu da vole kišu, ali kad pada otvaraju kišobran. Ljudi kažu da vole sunce, ali kad sija beže u hlad. Ljudi kažu da im treba vetar, ali kad puše ...Ljudi najteže vide ono što je nevidljivo. Za takve stvari je potrebna ogromna mudrost očiju.Poslušaj svoju mudrost, a ne gnev.