Ljudi koji imaju hrabrost i karakter drugim su ljudima uvek neugodni.


ljudi-koji-imaju-hrabrost-i-karakter-drugim-su-ljudima-uvek-neugodni
herman heseljudikojiimajuhrabrostkarakterdrugimsuljudimauvekneugodniljudi kojikoji imajuimaju hrabrosthrabrost ii karakterkarakter drugimdrugim susu ljudimaljudima uvekuvek neugodniljudi koji imajukoji imaju hrabrostimaju hrabrost ihrabrost i karakteri karakter drugimkarakter drugim sudrugim su ljudimasu ljudima uvekljudima uvek neugodniljudi koji imaju hrabrostkoji imaju hrabrost iimaju hrabrost i karakterhrabrost i karakter drugimi karakter drugim sukarakter drugim su ljudimadrugim su ljudima uveksu ljudima uvek neugodniljudi koji imaju hrabrost ikoji imaju hrabrost i karakterimaju hrabrost i karakter drugimhrabrost i karakter drugim sui karakter drugim su ljudimakarakter drugim su ljudima uvekdrugim su ljudima uvek neugodni

Ljudi koji imaju hrabrosti i karaktera drugim su ljudima uvek neugodni. -Herman Hese
ljudi-koji-imaju-hrabrosti-i-karaktera-drugim-su-ljudima-uvek-neugodni
Ljudi su dorasli da se obračunaju sa drugim ljudima, ali ne s problemima. -Tin Ujević
ljudi-su-dorasli-da-se-obraunaju-drugim-ljudima-ali-ne-s-problemima
Lako je ljudima boriti se sa zverovima. Ljudi imaju oružje koje zveri nemaju. Ali je teško ljudima boriti se sa duhovima zlobe, jer ovi se služe oružjem koje ljudi nemaju. -Nikolaj Velimirović
lako-ljudima-boriti-se-zverovima-ljudi-imaju-oru-koje-zveri-nemaju-ali-teko-ljudima-boriti-se-duhovima-zlobe-jer-ovi-se-slue-orujem-koje-ljudi
Žene imaju stalnu potrebu da budu voljene, i kad one same ne voli, i zato se često predaju i ljudima koji su im inače fizički nemili. -Jovan Dučić
ene-imaju-stalnu-potrebu-da-budu-voljene-i-kad-one-same-ne-voli-i-zato-se-esto-predaju-i-ljudima-koji-su-im-inae-fiziki-nemili
Žene imaju stalnu potrebu da budu voljene, i kad one same ne vole, i zato se često predaju i ljudima koji su im inače fizički nemili. -Jovan Dučić
ene-imaju-stalnu-potrebu-da-budu-voljene-i-kad-one-same-ne-vole-i-zato-se-esto-predaju-i-ljudima-koji-su-im-inae-fiziki-nemili
Čovek i nesvesno ispravlja svoje uspomene, idealizujući ljude i događaje koji su mu dragi, potiskujući i potpuno zaboravljajući one koji su mu neugodni. -Meša Selimović
ovek-i-nesvesno-ispravlja-svoje-uspomene-idealizujui-ljude-i-dogaaje-koji-su-mu-dragi-potiskujui-i-potpuno-zaboravljajui-one-koji-su-mu-neugodni