Ljudi koji jedan jezik govore i čitaju iste novine zovu se danas “nacije” i hoće da su zajedničkog porekla, a to ipak ni uz najgore krivotvorenje nije uspelo.


ljudi-koji-jedan-jezik-govore-i-itaju-iste-novine-zovu-se-danas-nacije-i-hoe-da-su-zajednikog-porekla-a-to-ipak-uz-najgore-krivotvorenje-nije-uspelo
miroslav krležaljudikojijedanjezikgovorečitajuistenovinezovusedanas“nacije”hoćedasuzajedničkogporeklatoipakuznajgorekrivotvorenjenijeuspeloljudi kojikoji jedanjedan jezikjezik govoregovore ii čitajučitaju isteiste novinenovine zovuzovu sese danasdanas “nacije”“nacije” ii hoćehoće dada susu zajedničkogzajedničkog poreklaipak nini uzuz najgorenajgore krivotvorenjekrivotvorenje nijenije uspeloljudi koji jedankoji jedan jezikjedan jezik govorejezik govore igovore i čitajui čitaju istečitaju iste novineiste novine zovunovine zovu sezovu se danasse danas “nacije”danas “nacije” i“nacije” i hoćei hoće dahoće da suda su zajedničkogsu zajedničkog poreklaa to ipakipak ni uzni uz najgoreuz najgore krivotvorenjenajgore krivotvorenje nijekrivotvorenje nije uspelo

Od svih izuma masovne komunikacije do danas slike još uvek govore jezik koji je razumljiv najvećem broju ljudi. -Volt Dizni
od-svih-izuma-masovne-komunikacije-do-danas-slike-jo-uvek-govore-jezik-koji-razumljiv-najveem-broju-ljudi
Moramo, ipak, prihvatiti da, kako se meni čini, čovek sa svim svojim plemenitim karakteristikama ipak u svome telu drži neizbrisiv pečat njegovog niskog porekla. -Čarls Darvin
moramo-ipak-prihvatiti-da-kako-se-meni-ini-ovek-svim-svojim-plemenitim-karakteristikama-ipak-u-svome-telu-dri-neizbrisiv-peat-njegovog-niskog-porekla
Izdavački mit je da ljudi hoće da čitaju lake stvari. -Umberto Eko
izdavaki-mit-da-ljudi-hoe-da-itaju-lake-stvari
Ima ljudi koji govore, govore, govore – sve dok napokon ne uspiju nešto i da kažu. -Sasha Guitry
ima-ljudi-koji-govore-govore-govore-sve-dok-napokon-ne-uspiju-neto-i-da-kau