Ljudi koji malo vrede žive kako bi jeli i pili, dok ljudi koji istinski vrede jedu i piju kako bi živeli.


ljudi-koji-malo-vrede-ive-kako-bi-jeli-i-pili-dok-ljudi-koji-istinski-vrede-jedu-i-piju-kako-bi-iveli
sokratljudikojimalovredeživekakobijelipilidokljudiistinskijedupijuživeliljudi kojikoji malomalo vredevrede živežive kakokako bibi jelijeli ii pilidok ljudiljudi kojikoji istinskiistinski vredevrede jedujedu ii pijupiju kakokako bibi živeliljudi koji malokoji malo vredemalo vrede živevrede žive kakožive kako bikako bi jelibi jeli ijeli i pilidok ljudi kojiljudi koji istinskikoji istinski vredeistinski vrede jeduvrede jedu ijedu i pijui piju kakopiju kako bikako bi živeliljudi koji malo vredekoji malo vrede živemalo vrede žive kakovrede žive kako bižive kako bi jelikako bi jeli ibi jeli i pilidok ljudi koji istinskiljudi koji istinski vredekoji istinski vrede jeduistinski vrede jedu ivrede jedu i pijujedu i piju kakoi piju kako bipiju kako bi živeliljudi koji malo vrede živekoji malo vrede žive kakomalo vrede žive kako bivrede žive kako bi jeližive kako bi jeli ikako bi jeli i pilidok ljudi koji istinski vredeljudi koji istinski vrede jedukoji istinski vrede jedu iistinski vrede jedu i pijuvrede jedu i piju kakojedu i piju kako bii piju kako bi živeli

Ja verujem da smo mi ovde na Zemlji kako bismo živeli, odrastali i uradili sve što možemo kako bi Zemlja bila bolje mesto za sve ljude koji će moći da uživaju u slobodi. -Roza Parks
ja-verujem-da-smo-mi-ovde-na-zemlji-kako-bismo-iveli-odrastali-i-uradili-sve-to-moemo-kako-bi-zemlja-bila-bolje-mesto-za-sve-ljude-koji-e-moi-da
Izbegavajte one koji omalovažavaju vaše ambicije. To rade samo mali ljudi dok istinski veliki ljudi u vama pobuđuju osećaj da i vi možete postati veliki. -Mark Tven
izbegavajte-one-koji-omalovaavaju-vae-ambicije-to-rade-samo-mali-ljudi-dok-istinski-veliki-ljudi-u-vama-pobuuju-oseaj-da-i-vi-moete-postati-veliki
Izbjegavajte one koji omalovažavaju vaše ambicije. To rade samo mali ljudi dok istinski veliki ljudi u vama pobuđuju osjećaj da i vi možete postati veliki. -Mark Tven
izbjegavajte-one-koji-omalovaavaju-vae-ambicije-to-rade-samo-mali-ljudi-dok-istinski-veliki-ljudi-u-vama-pobuuju-osjeaj-da-i-vi-moete-postati-veliki
Ljudi poklanjaju cveće zato što je u cveću istinski smisao Ljubavi. Ko želi da poseduje cvet, videće ga kako vene. -Paulo Koeljo
ljudi-poklanjaju-cvee-zato-to-u-cveu-istinski-smisao-ljubavi-ko-eli-da-poseduje-cvet-videe-ga-kako-vene
Čudno je, kako je malo potrebno da budemo sretni i jos čudnije, kako nam često baš to malo nedostaje. -Ivo Andrić
udno-kako-malo-potrebno-da-budemo-sretni-i-jos-udnije-kako-nam-esto-ba-to-malo-nedostaje