Ljudi koji ne mogu učestvovati u tuđem bolu, još manje mogu učestvovati u tuđoj radosti.


ljudi-koji-ne-mogu-uestvovati-u-em-bolu-jo-manje-mogu-uestvovati-u-oj-radosti
nikolaj velimirovićljudikojinemoguučestvovatituđembolujomanjetuđojradostiljudi kojikoji nene mogumogu učestvovatiučestvovati uu tuđemtuđem bolujoš manjemanje mogumogu učestvovatiučestvovati uu tuđojtuđoj radostiljudi koji nekoji ne mogune mogu učestvovatimogu učestvovati uučestvovati u tuđemu tuđem bolujoš manje mogumanje mogu učestvovatimogu učestvovati uučestvovati u tuđoju tuđoj radostiljudi koji ne mogukoji ne mogu učestvovatine mogu učestvovati umogu učestvovati u tuđemučestvovati u tuđem bolujoš manje mogu učestvovatimanje mogu učestvovati umogu učestvovati u tuđojučestvovati u tuđoj radostiljudi koji ne mogu učestvovatikoji ne mogu učestvovati une mogu učestvovati u tuđemmogu učestvovati u tuđem bolujoš manje mogu učestvovati umanje mogu učestvovati u tuđojmogu učestvovati u tuđoj radosti

Svi su zabrinuti oko zaustavljanja terorizma. Pa... prestanite učestvovati u njemu! -Noam Čomski
svi-su-zabrinuti-oko-zaustavljanja-terorizma-pa-prestanite-uestvovati-u-njemu
svi autobuski prozori koji leti ne mogu da se otvore, su isti oni koji zimi ne mogu da se zatvore :)
svi-autobuski-prozori-koji-leti-ne-mogu-da-se-otvore-su-isti-oni-koji-zimi-ne-mogu-da-se-zatvore
Ljubav je stvar osećanja, a ne volje. Ne mogu voleti zato što hoću, a još manje zato što moram, stoga je obavezna ljubav glupost.
ljubav-stvar-oseanja-a-ne-volje-ne-mogu-voleti-zato-to-hou-a-jo-manje-zato-to-moram-stoga-obavezna-ljubav-glupost
Ljudi koji sami ne rade i ne preduzimaju ništa u životu lako gube strpljenje i padaju u pogreške kad sude o tuđem radu. -Ivo Andric
ljudi-koji-sami-ne-rade-i-ne-preduzimaju-u-ivotu-lako-gube-strpljenje-i-padaju-u-pogreke-kad-sude-o-em-radu