Ljudi koji nisu svesni da hodaju u mraku, nikad neće tražiti svetlost.


ljudi-koji-nisu-svesni-da-hodaju-u-mraku-nikad-nee-traiti-svetlost
brus liljudikojinisusvesnidahodajumrakunikadnećetražitisvetlostljudi kojikoji nisunisu svesnisvesni dada hodajuhodaju uu mrakunikad nećeneće tražititražiti svetlostljudi koji nisukoji nisu svesninisu svesni dasvesni da hodajuda hodaju uhodaju u mrakunikad neće tražitineće tražiti svetlostljudi koji nisu svesnikoji nisu svesni danisu svesni da hodajusvesni da hodaju uda hodaju u mrakunikad neće tražiti svetlostljudi koji nisu svesni dakoji nisu svesni da hodajunisu svesni da hodaju usvesni da hodaju u mraku

U mraku bolje se vidimo, u mraku bolje se čujemo, u mraku oči nam sijaju, u mraku tela podivljaju :)))
u-mraku-bolje-se-vidimo-u-mraku-bolje-se-ujemo-u-mraku-oi-nam-sijaju-u-mraku-tela-podivljaju
Ljudi nikad neće prestati da traže i žele više i bolje od onog što im sudbina daje. -Ivo Andric
ljudi-nikad-nee-prestati-da-trae-i-ele-vie-i-bolje-od-onog-to-im-sudbina-daje
Bogovi ne vole ljude koji malo rade. Ljudi koji nisu zauzeti sve vreme bi mogli da počnu da misle. -Teri Pračet
bogovi-ne-vole-ljude-koji-malo-rade-ljudi-koji-nisu-zauzeti-sve-vreme-bi-mogli-da-ponu-da-misle
Da sam slep živeo bih u svome mraku. Ovako, ko zna u čijem mraku živim. -Branislav Crnčević
da-sam-slep-iveo-bih-u-svome-mraku-ovako-ko-zna-u-ijem-mraku-ivim