Ljudi koji pod, pod urgencijom novih saznanja, svoja mišljenja nisu kadri da menjaju, nemaju mnogo uslova i razloga ni da ih imaju.


ljudi-koji-pod-pod-urgencijom-novih-saznanja-svoja-miljenja-nisu-kadri-da-menjaju-nemaju-mnogo-uslova-i-razloga-da-ih-imaju
borislav pekićljudikojipodpodurgencijomnovihsaznanjasvojamiljenjanisukadridamenjajunemajumnogouslovarazlogaihimajuljudi kojikoji podpod urgencijomurgencijom novihnovih saznanjasvoja mišljenjamišljenja nisunisu kadrikadri dada menjajunemaju mnogomnogo uslovauslova ii razlogarazloga nini dada ihih imajuljudi koji podpod urgencijom novihurgencijom novih saznanjasvoja mišljenja nisumišljenja nisu kadrinisu kadri dakadri da menjajunemaju mnogo uslovamnogo uslova iuslova i razlogai razloga nirazloga ni dani da ihda ih imajupod urgencijom novih saznanjasvoja mišljenja nisu kadrimišljenja nisu kadri danisu kadri da menjajunemaju mnogo uslova imnogo uslova i razlogauslova i razloga nii razloga ni darazloga ni da ihni da ih imajusvoja mišljenja nisu kadri damišljenja nisu kadri da menjajunemaju mnogo uslova i razlogamnogo uslova i razloga niuslova i razloga ni dai razloga ni da ihrazloga ni da ih imaju

Lako je ljudima boriti se sa zverovima. Ljudi imaju oružje koje zveri nemaju. Ali je teško ljudima boriti se sa duhovima zlobe, jer ovi se služe oružjem koje ljudi nemaju. -Nikolaj Velimirović
lako-ljudima-boriti-se-zverovima-ljudi-imaju-oru-koje-zveri-nemaju-ali-teko-ljudima-boriti-se-duhovima-zlobe-jer-ovi-se-slue-orujem-koje-ljudi
Oni koji malo imaju steći će, koji mnogo imaju skrenuće s puta. -Lao Ce
oni-koji-malo-imaju-stei-e-koji-mnogo-imaju-skrenue-s-puta
Znao sam da joj se polako uvlačim pod kožu. Još jedna klinka, mislio sam, lako će pasti na svaku moju reč. Uvukao sam joj se pod kožu, tiho, lopovskim ...
znao-sam-da-joj-se-polako-uvlaim-pod-kou-jo-jedna-klinka-mislio-sam-lako-e-pasti-na-svaku-moju-re-uvukao-sam-joj-se-pod-kou-tiho-lopovskim
Ljudi se menjaju, sa njima se menjaju i osećanja. Ako se ljubav koja je nekad postojala vremenom ugasila, ne znači da nije bila stvarna ili iskrena.  Znači ...
ljudi-se-menjaju-njima-se-menjaju-i-oseanja-ako-se-ljubav-koja-nekad-postojala-vremenom-ugasila-ne-znai-da-nije-bila-stvarna-ili-iskrena-znai
Ljubav lišava pameti one koji je imaju, a daje je onima koji je nemaju. -Denis Diderot
ljubav-liava-pameti-one-koji-imaju-a-daje-onima-koji-nemaju
Što ljudi imaju više uslova za sreću, to su nesrećniji. -Paulo Koeljo
to-ljudi-imaju-vie-uslova-za-sreu-to-su-nesreniji