Ljudi nikada ne čine zlo sa toliko entuzijazma i doslednosti osim kada ga čine iz religijskih ubeđenja.


ljudi-nikada-ne-ine-zlo-toliko-entuzijazma-i-doslednosti-osim-kada-ga-ine-iz-religijskih-ubeenja
blez paskalljudinikadanečinezlotolikoentuzijazmadoslednostiosimkadagaizreligijskihubeđenjaljudi nikadanikada nene činečine zlozlo sasa tolikotoliko entuzijazmaentuzijazma ii doslednostidoslednosti osimosim kadakada gaga činečine iziz religijskihreligijskih ubeđenjaljudi nikada nenikada ne činene čine zločine zlo sazlo sa tolikosa toliko entuzijazmatoliko entuzijazma ientuzijazma i doslednostii doslednosti osimdoslednosti osim kadaosim kada gakada ga činega čine izčine iz religijskihiz religijskih ubeđenjaljudi nikada ne činenikada ne čine zlone čine zlo sačine zlo sa tolikozlo sa toliko entuzijazmasa toliko entuzijazma itoliko entuzijazma i doslednostientuzijazma i doslednosti osimi doslednosti osim kadadoslednosti osim kada gaosim kada ga činekada ga čine izga čine iz religijskihčine iz religijskih ubeđenjaljudi nikada ne čine zlonikada ne čine zlo sane čine zlo sa tolikočine zlo sa toliko entuzijazmazlo sa toliko entuzijazma isa toliko entuzijazma i doslednostitoliko entuzijazma i doslednosti osimentuzijazma i doslednosti osim kadai doslednosti osim kada gadoslednosti osim kada ga čineosim kada ga čine izkada ga čine iz religijskihga čine iz religijskih ubeđenja

Time što vam ne čine zlo, zli ljudi misle da vam čine mnoga dobra -Ezop
time-to-vam-ne-ine-zlo-zli-ljudi-misle-da-vam-ine-mnoga-dobra
Time što vam ne čine zlo, zli ljudi misle da vam čine mnoga dobra. -Ezop
time-to-vam-ne-ine-zlo-zli-ljudi-misle-da-vam-ine-mnoga-dobra
Svetu ne preti opasnost od ljudi koji čine zlo nego od onih koji to dopuštaju. -Albert Ajnštajn
svetu-ne-preti-opasnost-od-ljudi-koji-ine-zlo-nego-od-onih-koji-to-doputaju
Ona nije imala običaj osvrtati se oko sebe; žene koje se osjećaju ko kraljice nikada to ne čine! -Paulo Koeljo
ona-nije-imala-obiaj-osvrtati-se-oko-sebe-ene-koje-se-osjeaju-ko-kraljice-nikada-to-ne-ine
Niti jedno zadovoljstvo nije zlo, ali stvari koje čine određena zadovoljstva nameću neprilike mnogo puta veće od samih zadovoljstava. -Epikur
niti-jedno-zadovoljstvo-nije-zlo-ali-stvari-koje-ine-odreena-zadovoljstva-nameu-neprilike-mnogo-puta-vee-od-samih-zadovoljstava
Muškarci čine istoriju, a ne obrnuto. U periodima kada nema vođstva, društvo miruje. Napredak se javlja kada hrabri, vešti lideri ugrabe priliku da promene stvari na bolje. -Hari Truman
mukarci-ine-istoriju-a-ne-obrnuto-u-periodima-kada-nema-vostva-drutvo-miruje-napredak-se-javlja-kada-hrabri-veti-lideri-ugrabe-priliku-da-promene