Ljudi nikada nisu spremni da umru osim ukoliko je to za slobodu; stoga oni ne vjeruju potpuno u umiranje.


ljudi-nikada-nisu-spremni-da-umru-osim-ukoliko-to-za-slobodu-stoga-oni-ne-vjeruju-potpuno-u-umiranje
albert kamiljudinikadanisuspremnidaumruosimukolikotozaslobodustogaoninevjerujupotpunoumiranjeljudi nikadanikada nisunisu spremnispremni dada umruumru osimosim ukolikoukoliko jeza slobodustoga onioni nene vjerujuvjeruju potpunopotpuno uu umiranjeljudi nikada nisunikada nisu spremninisu spremni daspremni da umruda umru osimumru osim ukolikoosim ukoliko jeje to zastoga oni neoni ne vjerujune vjeruju potpunovjeruju potpuno upotpuno u umiranjeljudi nikada nisu spremninikada nisu spremni danisu spremni da umruspremni da umru osimda umru osim ukolikoumru osim ukoliko jeukoliko je to zaje to za slobodustoga oni ne vjerujuoni ne vjeruju potpunone vjeruju potpuno uvjeruju potpuno u umiranjeljudi nikada nisu spremni danikada nisu spremni da umrunisu spremni da umru osimspremni da umru osim ukolikoda umru osim ukoliko jeosim ukoliko je to zaukoliko je to za slobodustoga oni ne vjeruju potpunooni ne vjeruju potpuno une vjeruju potpuno u umiranje

Lakše je naći ljude koji su spremni da umru dobrovoljno, nego one koji su spremni da strpljivo izdrže mučenje. -Gaj Julije Cezar
lake-nai-ljude-koji-su-spremni-da-umru-dobrovoljno-nego-one-koji-su-spremni-da-strpljivo-izdre-muenje
Moć nikada neće ustuknuti osim ukoliko naiđe na više moći. -Malkolm Iks
mo-nikada-nee-ustuknuti-osim-ukoliko-naie-na-vie-moi
Ratovi nisu nikada nikoga povredili osim ljudi koji su izginuli. -Salvador Dali
ratovi-nisu-nikada-nikoga-povredili-osim-ljudi-koji-su-izginuli
Ljudi nikada ne čine zlo sa toliko entuzijazma i doslednosti osim kada ga čine iz religijskih ubeđenja. -Blez Paskal
ljudi-nikada-ne-ine-zlo-toliko-entuzijazma-i-doslednosti-osim-kada-ga-ine-iz-religijskih-ubeenja
Ljudi samo utoliko podnose hvaljenje drugih ukoliko misle da ono što su čuli mogu i oni sami učiniti; a što je preko toga, to kod njih izaziva zavist i odmah potom neverovanje. -Perikle
ljudi-samo-utoliko-podnose-hvaljenje-drugih-ukoliko-misle-da-ono-to-su-uli-mogu-i-oni-sami-uiniti-a-to-preko-toga-to-kodnjih-izaziva-zavist-i-odmah
Sve su Drine ovog svijeta krive; nikada se one neće moći sve ni potpuno ispraviti; nikada ne smijemo prestati da ih ispravljamo. -Ivo Andric
sve-su-drine-ovog-svijeta-krive-nikada-se-one-nee-moi-sve-potpuno-ispraviti-nikada-ne-smijemo-prestati-da-ih-ispravljamo