Ljudi nisu namerno zli, nego iz neznanja. Treba znati šta je dobro da bi dobro činili.


ljudi-nisu-namerno-zli-nego-iz-neznanja-treba-znati-dobro-da-bi-dobro-inili
sokratljudinisunamernozlinegoizneznanjatrebaznatitadobrodabičinililjudi nisunisu namernonamerno zlinego iziz neznanjatreba znatiznati štaje dobrodobro dada bibi dobrodobro činililjudi nisu namernonisu namerno zlinego iz neznanjatreba znati štaznati šta ješta je dobroje dobro dadobro da bida bi dobrobi dobro činililjudi nisu namerno zlitreba znati šta jeznati šta je dobrošta je dobro daje dobro da bidobro da bi dobroda bi dobro činilitreba znati šta je dobroznati šta je dobro dašta je dobro da bije dobro da bi dobrodobro da bi dobro činili

Ljudi vole ono što je dobro ili što im se čini da je dobro, ali obično griješe u procjeni šta je to dobro. -Žan-Žak Ruso
ljudi-vole-ono-to-dobro-ili-to-im-se-ini-da-dobro-ali-obino-grijee-u-procjeni-to-dobro
Treba reći potpunu istinu. Ljudi će verovati u dobro, ako im iskreno kažemo i ono što je loše. -Tomas Džeferson
treba-rei-potpunu-istinu-ljudi-e-verovati-u-dobro-ako-im-iskreno-kaemo-i-ono-to-loe
Ljudi kažu da su ‘dobro’ čak i kada nisu jer im je teško pronaći nekoga kome je stalo da čuje kako se stvarno osećaju.
ljudi-kau-da-su-dobro-ak-i-kada-nisu-jer-im-teko-pronai-nekoga-kome-stalo-da-uje-kako-se-stvarno-oseaju
Lakše je nagovoriti ljude na zlo i mržnju, nego na dobro i ljubav. Zlo je privlačno i bliže je ljudskoj prirodi. Za dobro i ljubav treba izrasti, treba se pomučiti. -Meša Selimović
lake-nagovoriti-ljude-na-zlo-i-mrnju-nego-na-dobro-i-ljubav-zlo-privlano-i-blie-ljudskoj-prirodi-za-dobro-i-ljubav-treba-izrasti-treba-se-pomuiti
Darovi neprijatelja nisu darovi i ne donose dobro. -Sofokle
darovi-neprijatelja-nisu-darovi-i-ne-donose-dobro