Ljudi nisu razumeli zašto moja mama dozvoljava ovom slepom klincu da radi stvari kao da skuplja drvo za ogrev. Al njen fazon je bio: On je možda slep, al nije glup.


ljudi-nisu-razumeli-zato-moja-mama-dozvoljava-ovom-slepom-klincu-da-radi-stvari-kao-da-skuplja-drvo-za-ogrev-al-njen-fazon-bio-on-moda-slep-al-nije
rej Čarlsljudinisurazumelizatomojamamadozvoljavaovomslepomklincudaradistvarikaoskupljadrvozaogrevalnjenfazonbioonmoždaslepalnijeglupljudi nisunisu razumelirazumeli zaštozašto mojamoja mamamama dozvoljavadozvoljava ovomovom slepomslepom klincuklincu dada radiradi stvaristvari kaokao dada skupljaskuplja drvodrvo zaza ogreval njennjen fazonfazon jeje bioon jeje moždamožda slepal nijenije glupljudi nisu razumelinisu razumeli zaštorazumeli zašto mojazašto moja mamamoja mama dozvoljavamama dozvoljava ovomdozvoljava ovom slepomovom slepom klincuslepom klincu daklincu da radida radi stvariradi stvari kaostvari kao dakao da skupljada skuplja drvoskuplja drvo zadrvo za ogreval njen fazonnjen fazon jefazon je bioon je moždaje možda slepal nije glup

Najpre nisam bio spreman da se suočim da ono što zaista nije u redu sa mnom nije moje telo, već ograničenja koja sam postavljao sebi, kao i moja ograničena verzija mojih životnih mogućnosti. -Nik Vujičić
najpre-nisam-bio-spreman-da-se-suoim-da-ono-to-zaista-nije-u-redu-mnom-nije-moje-telo-ve-ogranienja-koja-sam-postavljao-sebi-kao-i-moja-ograniena
Glupost je starija od pameti. Da prvi čovek nije bio glup,drugi se ne bi ni stvorio. -Matija Bećković
glupost-starija-od-pameti-da-prvi-ovek-nije-bio-glupdrugi-se-ne-bi-stvorio
Glupost je starija od pameti. Da prvi čovek nije bio glup,drugi se nebi ni stvorio. -Matija Bećković
glupost-starija-od-pameti-da-prvi-ovek-nije-bio-glupdrugi-se-nebi-stvorio
Onaj koji umire kao mučenik, dokazuje da nije bio podlac, ali ni u kojem slučaju da nije bio budala. -Charles Caleb Colton
onaj-koji-umire-kao-muenik-dokazuje-da-nije-bio-podlac-ali-u-kojem-sluaju-da-nije-bio-budala