Ljudi običnog izgleda su najbolji na svijetu. Zato ih je Gospodar toliko i stvorio.


ljudi-obinog-izgleda-su-najbolji-na-svijetu-zato-ih-gospodar-toliko-i-stvorio
abraham linkolnljudiobičnogizgledasunajboljinasvijetuzatoihgospodartolikostvorioljudi običnogobičnog izgledaizgleda susu najboljinajbolji nana svijetuzato ihih jeje gospodargospodar tolikotoliko ii stvorioljudi običnog izgledaobičnog izgleda suizgleda su najboljisu najbolji nanajbolji na svijetuzato ih jeih je gospodarje gospodar tolikogospodar toliko itoliko i stvorioljudi običnog izgleda suobičnog izgleda su najboljiizgleda su najbolji nasu najbolji na svijetuzato ih je gospodarih je gospodar tolikoje gospodar toliko igospodar toliko i stvorioljudi običnog izgleda su najboljiobičnog izgleda su najbolji naizgleda su najbolji na svijetuzato ih je gospodar tolikoih je gospodar toliko ije gospodar toliko i stvorio

Ljudi te pažljivo slušaju, al' samo svoj glas čuju. Zato im što manje kaži. Ljudi su tek onda ljudi kad im se ništa ne traži, a mnogo im se nudi. Ljudi su čudne biljke. Kad rastu u sebe siđu. Sretnu se. Pa se raziđu. Ili se mimoiđu.Sve knjige na svijetu trebalo bi da budu knjige utjehe,toliko ima nesrećnih na svijetu.Sve knjige na svijetu trebalo bi biti knjige utjehe, toliko ima nesretnih na zemlji.Ne zaboravi da si na ovome svijetu kratko. U njemu se dokazi,budi covjek da bi imao obraz na onom drugom svijetu.Ljudi se međusobno varaju, lažu jedni drugima u lice, obmanjuju se laskanjem i prozirno pretvorljivim udvaranjem, a to im često pošteno ljudski izgleda nerazmjerno hrabrije, nego da jedni drugima kažu golu istinu.Ljubav je valjda jedina stvar na svijetu koju ne treba objašnjavati ni tražiti joj razlog. Pa ipak to činim, makar samo zato da još jednom pomenem čovjeka koji je unio toliko radosti u moj život.