Ljudi poklanjaju cveće zato što je u cveću istinski smisao Ljubavi. Ko želi da poseduje cvet, videće ga kako vene.


ljudi-poklanjaju-cvee-zato-to-u-cveu-istinski-smisao-ljubavi-ko-eli-da-poseduje-cvet-videe-ga-kako-vene
paulo koeljoljudipoklanjajucvećezatotocvećuistinskismisaoljubavikoželidaposedujecvetvidećegakakoveneljudi poklanjajupoklanjaju cvećecveće zatozato štošto jeu cvećucveću istinskiistinski smisaosmisao ljubaviko želiželi dada posedujeposeduje cvetvideće gaga kakokako veneljudi poklanjaju cvećepoklanjaju cveće zatocveće zato štozato što ješto je uje u cvećuu cveću istinskicveću istinski smisaoistinski smisao ljubaviko želi daželi da posedujeda poseduje cvetvideće ga kakoga kako veneljudi poklanjaju cveće zatopoklanjaju cveće zato štocveće zato što jezato što je ušto je u cvećuje u cveću istinskiu cveću istinski smisaocveću istinski smisao ljubaviko želi da poseduježeli da poseduje cvetvideće ga kako veneljudi poklanjaju cveće zato štopoklanjaju cveće zato što jecveće zato što je uzato što je u cvećušto je u cveću istinskije u cveću istinski smisaou cveću istinski smisao ljubaviko želi da poseduje cvet

Ljubavi moja, to nije paranoja … Ne osecam se dobro, ja otrovan sam tobom … I jos te volim i uzalud se borim, ti teces mi kroz vene to jace je od ...
ljubavi-moja-to-nije-paranoja-ne-osecam-se-dobro-ja-otrovan-sam-tobom-i-jos-te-volim-i-uzalud-se-borim-ti-teces-mi-kroz-vene-to-jace-od
Ljudi koji malo vrede žive kako bi jeli i pili, dok ljudi koji istinski vrede jedu i piju kako bi živeli. -Sokrat
ljudi-koji-malo-vrede-ive-kako-bi-jeli-i-pili-dok-ljudi-koji-istinski-vrede-jedu-i-piju-kako-bi-iveli
Onaj ko smisao svog života traži u duhovnom usavršavanju, ne može da bude nezadovoljan, jer je ono što on želi uvek u njegovoj vlasti. -Blez Paskal
onaj-ko-smisao-svog-ivota-trai-u-duhovnom-usavravanju-ne-moe-da-bude-nezadovoljan-jer-ono-to-on-eli-uvek-u-njegovoj-vlasti
Slikam cveće kako ne bi uvenulo. -Frida Kalo
slikam-cvee-kako-ne-bi-uvenulo