Ljudi preziru sve one koji ne uspiju, a mrze one koji se uspnu iznad njih. Navikni se na prezir ako želis mir, ili na mržnju ako pristaneš na borbu.


ljudi-preziru-sve-one-koji-ne-uspiju-a-mrze-one-koji-se-uspnu-iznad-njih-navikni-se-na-prezir-ako-elis-mir-ili-na-mrnju-ako-pristane-na-borbu
meša selimovićljudiprezirusveonekojineuspijumrzeseuspnuiznadnjihnavikninaprezirakoželismirilimržnjupristaneborbuljudi prezirupreziru svesve oneone kojikoji nene uspijumrze oneone kojikoji sese uspnuuspnu iznadiznad njihnavikni sese nana prezirprezir akoako želisželis mirili nana mržnjumržnju akoako pristanešpristaneš nana borbuljudi preziru svepreziru sve onesve one kojione koji nekoji ne uspijua mrze onemrze one kojione koji sekoji se uspnuse uspnu iznaduspnu iznad njihnavikni se nase na prezirna prezir akoprezir ako želisako želis mirili na mržnjuna mržnju akomržnju ako pristanešako pristaneš napristaneš na borbuljudi preziru sve onepreziru sve one kojisve one koji neone koji ne uspijua mrze one kojimrze one koji seone koji se uspnukoji se uspnu iznadse uspnu iznad njihnavikni se na prezirse na prezir akona prezir ako želisprezir ako želis mirili na mržnju akona mržnju ako pristanešmržnju ako pristaneš naako pristaneš na borbuljudi preziru sve one kojipreziru sve one koji nesve one koji ne uspijua mrze one koji semrze one koji se uspnuone koji se uspnu iznadkoji se uspnu iznad njihnavikni se na prezir akose na prezir ako želisna prezir ako želis mirili na mržnju ako pristanešna mržnju ako pristaneš namržnju ako pristaneš na borbu

Nema čoveka koji će postati lider ako želi da uradi sve sam ili dobije sve zasluge za to što radi. -Dejl Karnegi
nema-oveka-koji-e-postati-lider-ako-eli-da-uradi-sve-sam-ili-dobije-sve-zasluge-za-to-to-radi
Nevažno je da li je neko malo na ovu ili onu stranu; ako je stručan, ako je pošten, ako je vredan i ako može da uradi konkretan posao, dragocen mi je. -Zoran Đinđić
nevano-da-li-neko-malo-na-ovu-ili-onu-stranu-ako-struan-ako-poten-ako-vredan-i-ako-moe-da-uradi-konkretan-posao-dragocen-mi
Sudbina je ista za čoveka ako se povlači i ako se snažno bori. Umire čovek koji nije napravio ništa, kao i onaj koji je napravio puno. -Homer
sudbina-ista-za-oveka-ako-se-povlai-i-ako-se-snano-bori-umire-ovek-koji-nije-napravio-kao-i-onaj-koji-napravio-puno
Ima ljudi koji čuju eho, pa pomisle da su sami proizveli originalni zvuk. Ima ljudi koji govore, govore i govore – sve dok najzad ne uspiju da nešto kažu. -Ernest Hemingvej
ima-ljudi-koji-uju-eho-pa-pomisle-da-su-sami-proizveli-originalni-zvuk-ima-ljudi-koji-govore-govore-i-govore-sve-dok-najzad-ne-uspiju-da-neto-kau
Razumni idu sve nabolje, a nerazumni ili ostaju kako su bili, ili (što je verovatnije), ako se ne poboljšaju, a oni idu sve na gore. -Dositej Obradović
razumni-idu-sve-nabolje-a-nerazumni-ili-ostaju-kako-su-bili-ili-to-verovatnije-ako-se-ne-poboljaju-a-oni-idu-sve-na-gore
Ima ljudi koji govore, govore, govore – sve dok napokon ne uspiju nešto i da kažu. -Sasha Guitry
ima-ljudi-koji-govore-govore-govore-sve-dok-napokon-ne-uspiju-neto-i-da-kau