Ljudi se hiljadu puta više trude da steknu materijalno nego duhovno bogatstvo, mada je sasvim sigurno, da našu sreću stvara ono što jesmo, a ne ono što imamo.


ljudi-se-hiljadu-puta-vie-trude-da-steknu-materijalno-nego-duhovno-bogatstvo-mada-sasvim-sigurno-da-nau-sreu-stvara-ono-to-jesmo-a-ne-ono-to-imamo
artur Šopenhauerljudisehiljaduputavietrudedasteknumaterijalnonegoduhovnobogatstvomadasasvimsigurnonausrećustvaraonotojesmoneimamoljudi sese hiljaduhiljadu putaputa viševiše trudetrude dada steknusteknu materijalnomaterijalno negonego duhovnoduhovno bogatstvomada jeje sasvimsasvim sigurnoda našunašu srećusreću stvarastvara onoono štošto jesmone onoono štošto imamoljudi se hiljaduse hiljadu putahiljadu puta višeputa više trudeviše trude datrude da steknuda steknu materijalnosteknu materijalno negomaterijalno nego duhovnonego duhovno bogatstvomada je sasvimje sasvim sigurnoda našu srećunašu sreću stvarasreću stvara onostvara ono štoono što jesmoa ne onone ono štoono što imamo

U ljubavi se oseća više nego što treba, pati više nego što se misli, sanja više nego što se živi, i kaže i ono u šta ni sami ne verujemo. -Jovan Dučić
u-ljubavi-se-osea-vie-nego-to-treba-pati-vie-nego-to-se-misli-sanja-vie-nego-to-se-ivi-i-kae-i-ono-u-sami-ne-verujemo
Brini se više za svoju savest, nego za svoj ugled. Jer savest je ono što ti zaista jesi,a ugled je ono što drugi misle o tebi. A ono što drugi misle o tebi… to je njihov problem. -Meša Selimović
brini-se-vie-za-svoju-savest-nego-za-svoj-ugled-jer-savest-ono-to-ti-zaista-jesia-ugled-ono-to-drugi-misle-o-tebi-a-ono-to-drugi-misle-o-tebi-to
Hiljadu puta se pokaješ za ono što kažeš, rijeko  za ono što prećutiš, znao sam tu mudrost kad mi nije bila potrebna. -Meša Selimović
hiljadu-puta-se-pokaje-za-ono-to-kae-rijeko-za-ono-to-preuti-znao-sam-mudrost-kad-mi-nije-bila-potrebna
Čovek nikada ne primećuje ono što je urađeno, nego uvek gleda ono što se još treba uraditi -Marija Kiri
ovek-nikada-ne-primeuje-ono-to-uraeno-nego-uvek-gleda-ono-to-se-jo-treba-uraditi