Ljudi se ljube da se ne moraju svađati.


ljudi-se-ljube-da-se-ne-moraju-svaati
Žan pol sartrljudiseljubedanemorajusvađatiljudi sese ljubeljube dada sese nene morajumoraju svađatiljudi se ljubese ljube daljube da seda se nese ne morajune moraju svađatiljudi se ljube dase ljube da seljube da se neda se ne morajuse ne moraju svađatiljudi se ljube da sese ljube da se neljube da se ne morajuda se ne moraju svađati

Kad nas ljube, žene nam opraštaju sve, čak i naše zločine. A kad nas ne ljube, ne opraštaju nam ništa. Čak ni naše vrline.Ljudi koji preuzimaju veliki rizik moraju da očekuju da će često podnositi teške posledice.Ljudi, čak više nego stvari, moraju biti restaurirani, obnovljeni, oživljeni, popravljeni i spaseni.Ljudi, čak više nego stvari, moraju biti restaurirani, obnovljeni, oživljeni, popravljeni i spašeni. Nikada nikoga nemojte odbaciti.Ljudi te pažljivo slušaju, al' samo svoj glas čuju. Zato im što manje kaži. Ljudi su tek onda ljudi kad im se ništa ne traži, a mnogo im se nudi. Ljudi su čudne biljke. Kad rastu u sebe siđu. Sretnu se. Pa se raziđu. Ili se mimoiđu.Ljudi kažu da vole kišu, ali kad pada otvaraju kišobran. Ljudi kažu da vole sunce, ali kad sija beže u hlad. Ljudi kažu da im treba vetar, ali kad puše ...