Ljudi se ljube da se ne moraju svađati.


ljudi-se-ljube-da-se-ne-moraju-svaati
Žan pol sartrljudiseljubedanemorajusvađatiljudi sese ljubeljube dada sese nene morajumoraju svađatiljudi se ljubese ljube daljube da seda se nese ne morajune moraju svađatiljudi se ljube dase ljube da seljube da se neda se ne morajuse ne moraju svađatiljudi se ljube da sese ljube da se neljube da se ne morajuda se ne moraju svađati

Kad nas ljube, žene nam opraštaju sve, čak i naše zločine. A kad nas ne ljube, ne opraštaju nam ništa. Čak ni naše vrline. -Onore de Balzak
kad-nas-ljube-ene-nam-oprataju-sve-ak-i-nae-zloine-a-kad-nas-ne-ljube-ne-oprataju-nam-ak-nae-vrline
Ljudi koji preuzimaju veliki rizik moraju da očekuju da će često podnositi teške posledice. -Nelson Mandela
ljudi-koji-preuzimaju-veliki-rizik-moraju-da-oekuju-da-e-esto-podnositi-teke-posledice
Ljudi, čak više nego stvari, moraju biti restaurirani, obnovljeni, oživljeni, popravljeni i spaseni. -Odri Hepbner
ljudi-ak-vie-nego-stvari-moraju-biti-restaurirani-obnovljeni-oivljeni-popravljeni-i-spaseni
Ljudi, čak više nego stvari, moraju biti restaurirani, obnovljeni, oživljeni, popravljeni i spašeni. Nikada nikoga nemojte odbaciti. -Odri Hepbern
ljudi-ak-vie-nego-stvari-moraju-biti-restaurirani-obnovljeni-oivljeni-popravljeni-i-spaeni-nikada-nikoga-nemojte-odbaciti
Ljudi kažu da vole kišu, ali kad pada otvaraju kišobran. Ljudi kažu da vole sunce, ali kad sija beže u hlad. Ljudi kažu da im treba vetar, ali kad puše ...
ljudi-kau-da-vole-kiu-ali-kad-pada-otvaraju-kiobran-ljudi-kau-da-vole-sunce-ali-kad-sija-bee-u-hlad-ljudi-kau-da-im-treba-vetar-ali-kad-pue