Ljudi se međusobno varaju, lažu jedni drugima u lice, obmanjuju se laskanjem i prozirno pretvorljivim udvaranjem, a to im često pošteno ljudski izgleda nerazmjerno hrabrije, nego da jedni drugima kažu golu istinu.


ljudi-se-meusobno-varaju-u-jedni-drugima-u-lice-obmanjuju-se-laskanjem-i-prozirno-pretvorljivim-udvaranjem-a-to-im-esto-poteno-ljudski-izgleda
miroslav krlezaljudisemeđusobnovarajulažujednidrugimaliceobmanjujulaskanjemprozirnopretvorljivimudvaranjemtoimčestopotenoljudskiizgledanerazmjernohrabrijenegodakažugoluistinuljudi sese međusobnomeđusobno varajulažu jednijedni drugimadrugima uu liceobmanjuju sese laskanjemlaskanjem ii prozirnoprozirno pretvorljivimpretvorljivim udvaranjemim čestočesto poštenopošteno ljudskiljudski izgledaizgleda nerazmjernonerazmjerno hrabrijenego dada jednijedni drugimadrugima kažukažu golugolu istinuljudi se međusobnose međusobno varajulažu jedni drugimajedni drugima udrugima u liceobmanjuju se laskanjemse laskanjem ilaskanjem i prozirnoi prozirno pretvorljivimprozirno pretvorljivim udvaranjema to imim često poštenočesto pošteno ljudskipošteno ljudski izgledaljudski izgleda nerazmjernoizgleda nerazmjerno hrabrijenego da jednida jedni drugimajedni drugima kažudrugima kažu golukažu golu istinu

Kad bi svi ljudi znali što jedni o drugima govore, na svetu ne bi bilo ni četvoro prijatelja. -Blez Paskal
kad-bi-svi-ljudi-znali-to-jedni-o-drugima-govore-na-svetu-ne-bi-bilo-etvoro-prijatelja
Kad bi svi ljudi znali što jedni o drugima govore, na svijetu ne bi bilo ni četvorice prijatelja. -Blez Paskal
kad-bi-svi-ljudi-znali-to-jedni-o-drugima-govore-na-svijetu-ne-bi-bilo-etvorice-prijatelja
Za ono malo zemlje vade jedni drugima oci, a bit de nam je svima danas sutra puna usta. -Hrvatske poslovice
za-ono-malo-zemlje-vade-jedni-drugima-oci-a-bit-de-nam-svima-danas-sutra-puna-usta
Ljudi često zavide drugima kad sami ne mogu to imati što drugi imaju. -Ezop
ljudi-esto-zavide-drugima-kad-sami-ne-mogu-to-imati-to-drugi-imaju