Ljudi su jaki sve dok zastupaju jaku ideju, a postaju slabi kada joj se suprotstave.


ljudi-su-jaki-sve-dok-zastupaju-jaku-ideju-a-postaju-slabi-kada-joj-se-suprotstave
sigmund frojdljudisujakisvedokzastupajujakuidejupostajuslabikadajojsesuprotstaveljudi susu jakijaki svesve dokdok zastupajuzastupaju jakujaku idejupostaju slabislabi kadakada jojjoj sese suprotstaveljudi su jakisu jaki svejaki sve doksve dok zastupajudok zastupaju jakuzastupaju jaku idejua postaju slabipostaju slabi kadaslabi kada jojkada joj sejoj se suprotstaveljudi su jaki svesu jaki sve dokjaki sve dok zastupajusve dok zastupaju jakudok zastupaju jaku idejua postaju slabi kadapostaju slabi kada jojslabi kada joj sekada joj se suprotstaveljudi su jaki sve doksu jaki sve dok zastupajujaki sve dok zastupaju jakusve dok zastupaju jaku idejua postaju slabi kada jojpostaju slabi kada joj seslabi kada joj se suprotstave

Ponekad ljudi plaču. Ne zato što su slabi,već zato što su bili jaki predugo.
ponekad-ljudi-plau-ne-zato-to-su-slabive-zato-to-su-bili-jaki-predugo
Devojke postaju žene kada duboko u sebi osete čvrst razlog za to.
devojke-postaju-ene-kada-duboko-u-sebi-osete-vrst-razlog-za-to
Skoro svaki čovjek koji razvije neku ideju razrađuje je do tačke kada ona izgleda nemoguća i onda se obeshrabri. To nije mjesto na kome se treba postati obeshrabren. -Tomas Edison
skoro-svaki-ovjek-koji-razvije-neku-ideju-razrauje-do-ke-kada-ona-izgleda-nemogua-i-onda-se-obeshrabri-to-nije-mjesto-na-kome-se-treba-postati
Smrt nas ne zanima, jer sve dok mi postojimo nema smrti, a kada smrt nastupi, mi tada i ne postojimo. -Epikur
smrt-nas-ne-zanima-jer-sve-dok-mi-postojimo-nema-smrti-a-kada-smrt-nastupi-mi-tada-i-ne-postojimo