Ljudi su kao satovi. Neki zure, neki kasne, a neki su i pokvareni. Neki su toliko skupi da kasnije zapravo shvatis da uopste ne vrede.


ljudi-su-kao-satovi-neki-zure-neki-kasne-a-neki-su-i-pokvareni-neki-su-toliko-skupi-da-kasnije-zapravo-shvatis-da-uopste-ne-vrede
ljudisukaosatovinekizurenekikasnepokvarenitolikoskupidakasnijezapravoshvatisuopstenevredeljudi susu kaokao satovineki zureneki kasneneki susu ii pokvarenineki susu tolikotoliko skupiskupi dada kasnijekasnije zapravozapravo shvatisshvatis dada uopsteuopste nene vredeljudi su kaosu kao satovia neki suneki su isu i pokvarenineki su tolikosu toliko skupitoliko skupi daskupi da kasnijeda kasnije zapravokasnije zapravo shvatiszapravo shvatis dashvatis da uopsteda uopste neuopste ne vredeljudi su kao satovia neki su ineki su i pokvarenineki su toliko skupisu toliko skupi datoliko skupi da kasnijeskupi da kasnije zapravoda kasnije zapravo shvatiskasnije zapravo shvatis dazapravo shvatis da uopsteshvatis da uopste neda uopste ne vredea neki su i pokvarenineki su toliko skupi dasu toliko skupi da kasnijetoliko skupi da kasnije zapravoskupi da kasnije zapravo shvatisda kasnije zapravo shvatis dakasnije zapravo shvatis da uopstezapravo shvatis da uopste neshvatis da uopste ne vrede

Svi mi greÅ¡imo. Neki manje, neki viÅ¡e… Neki stalno!
svi-mi-greimo-neki-manje-neki-vie-neki-stalno
Nekad potrošimo mnogo snage i vremena pokušavajući da prežalimo. Neki prežale, neki ne prežale, a neki shvate da nisu ni imali za čim da žale. Njima je najteže. -Đorđe Balašević
nekad-potroimo-mnogo-snage-i-vremena-pokuavajui-da-prealimo-neki-preale-neki-ne-preale-a-neki-shvate-da-nisu-imali-za-im-da-ale-njima-najtee
Neki ljudi spavaju noću, a neki imaju internet. :P
neki-ljudi-spavaju-nou-a-neki-imaju-internet-p
Neki piju od srece, neki od tuge, a ja pijem od jutros
neki-piju-od-srece-neki-od-tuge-a-ja-pijem-od-jutros
Neki prijatelji na fb su ko pokvareni semafor…stalno svjetle zeleno.
neki-prijatelji-na-fb-su-ko-pokvareni-semaforstalno-svjetle-zeleno
Neki ljudi žele da se desi nešto, neki žele da se desilo, drugi čine da se desi. -Majkl Džordan
neki-ljudi-ele-da-se-desi-neto-neki-ele-da-se-desilo-drugi-ine-da-se-desi