Ljudi su kao zemlja, mogu vam pomoći da rastete kao osoba ili usporiti vaš rast i pretvoriti vas u obični korov.


ljudi-su-kao-zemlja-mogu-vam-pomoi-da-rastete-kao-osoba-ili-usporiti-va-rast-i-pretvoriti-vas-u-obi-korov
platonljudisukaozemljamoguvampomoćidarasteteosobailiusporitivarastpretvoritivasobičnikorovljudi susu kaokao zemljamogu vamvam pomoćipomoći dada rasteterastete kaokao osobaosoba iliili usporitiusporiti vašvaš rastrast ii pretvoritipretvoriti vasvas uu običniobični korovljudi su kaosu kao zemljamogu vam pomoćivam pomoći dapomoći da rasteteda rastete kaorastete kao osobakao osoba iliosoba ili usporitiili usporiti vašusporiti vaš rastvaš rast irast i pretvoritii pretvoriti vaspretvoriti vas uvas u običniu obični korovljudi su kao zemljamogu vam pomoći davam pomoći da rastetepomoći da rastete kaoda rastete kao osobarastete kao osoba ilikao osoba ili usporitiosoba ili usporiti vašili usporiti vaš rastusporiti vaš rast ivaš rast i pretvoritirast i pretvoriti vasi pretvoriti vas upretvoriti vas u običnivas u obični korovmogu vam pomoći da rastetevam pomoći da rastete kaopomoći da rastete kao osobada rastete kao osoba ilirastete kao osoba ili usporitikao osoba ili usporiti vašosoba ili usporiti vaš rastili usporiti vaš rast iusporiti vaš rast i pretvoritivaš rast i pretvoriti vasrast i pretvoriti vas ui pretvoriti vas u običnipretvoriti vas u obični korov

Nema vam srce nikada ne bude tvrdo, neka vas strpljenje nikada ne izda, i neka vaš dodir nikada nikog ne povredi.
nema-vam-srce-nikada-ne-bude-tvrdo-neka-vas-strpljenje-nikada-ne-izda-i-neka-va-dodir-nikada-nikog-ne-povredi
Žena izgleda ili kao naša velika sreća ili kao beda: zavisi od ogledala u kojem smo je uhvatili. -Jovan Dučić
ena-izgleda-ili-kao-naa-velika-srea-ili-kao-beda-zavisi-od-ogledala-u-kojem-smo-uhvatili
Svaki revolucionar zavši ili kao ugnjetavač ili kao izdajnik. -Albert Kami
svaki-revolucionar-zavi-ili-kao-ugnjetava-ili-kao-izdajnik