Ljudi su mnogo moralniji nego što misle, a daleko nemoralniji nego što to mogu zamisliti.


ljudi-su-mnogo-moralniji-nego-to-misle-a-daleko-nemoralniji-nego-to-to-mogu-zamisliti
sigmund frojdljudisumnogomoralnijinegotomisledalekonemoralnijitomoguzamislitiljudi susu mnogomnogo moralnijimoralniji negonego štošto misledaleko nemoralnijinemoralniji negonego štomogu zamislitiljudi su mnogosu mnogo moralnijimnogo moralniji negomoralniji nego štonego što mislea daleko nemoralnijidaleko nemoralniji negonemoralniji nego štošto to moguljudi su mnogo moralnijisu mnogo moralniji negomnogo moralniji nego štomoralniji nego što mislea daleko nemoralniji negodaleko nemoralniji nego štonego što to mogušto to mogu zamislitiljudi su mnogo moralniji negosu mnogo moralniji nego štomnogo moralniji nego što mislea daleko nemoralniji nego štonemoralniji nego što to mogunego što to mogu zamisliti

Ljudi su mnogo moralniji nego to misle, a daleko nemoralniji nego što to mogu zamisliti.Ljudi samo utoliko podnose hvaljenje drugih ukoliko misle da ono što su čuli mogu i oni sami učiniti; a što je preko toga, to kod njih izaziva zavist i odmah potom neverovanje.Brini se više za svoju savest, nego za svoj ugled. Jer savest je ono što ti zaista jesi,a ugled je ono što drugi misle o tebi. A ono što drugi misle o tebi… to je njihov problem.U ljubavi se oseća više nego što treba, pati više nego što se misli, sanja više nego što se živi, i kaže i ono u šta ni sami ne verujemo.Neke stvari mogu mnogo bolje da se osete nego da se objasne, ali to ljudi ne znaju, oni veruju rečima, to je problem. Treba više verovati svojim srcima nego re ...Ne mogu zamisliti nijednu potrebu iz detinjstva tako snažnu kao što je potreba za očevom zaštitom.