Ljudi su mnogo moralniji nego to misle, a daleko nemoralniji nego što to mogu zamisliti.


ljudi-su-mnogo-moralniji-nego-to-misle-a-daleko-nemoralniji-nego-to-to-mogu-zamisliti
sigmund frojdljudisumnogomoralnijinegotomisledalekonemoralnijitomoguzamislitiljudi susu mnogomnogo moralnijimoralniji negodaleko nemoralnijinemoralniji negonego štomogu zamislitiljudi su mnogosu mnogo moralnijimnogo moralniji negonego to mislea daleko nemoralnijidaleko nemoralniji negonemoralniji nego štošto to moguljudi su mnogo moralnijisu mnogo moralniji negomoralniji nego to mislea daleko nemoralniji negodaleko nemoralniji nego štonego što to mogušto to mogu zamislitiljudi su mnogo moralniji negomnogo moralniji nego to mislea daleko nemoralniji nego štonemoralniji nego što to mogunego što to mogu zamisliti

Ljudi su mnogo moralniji nego što misle, a daleko nemoralniji nego što to mogu zamisliti. -Sigmund Frojd
ljudi-su-mnogo-moralniji-nego-to-misle-a-daleko-nemoralniji-nego-to-to-mogu-zamisliti
Neke stvari mogu mnogo bolje da se osete nego da se objasne, ali to ljudi ne znaju, oni veruju rečima, to je problem. Treba više verovati svojim srcima nego re ...
neke-stvari-mogu-mnogo-bolje-da-se-osete-nego-da-se-objasne-ali-to-ljudi-ne-znaju-oni-veruju-reima-to-problem-treba-vie-verovati-svojim-srcima-nego
Neke stvari mogu mnogo bolje da se osjete nego da se objasne. Ali to ljudi ne znaju, oni vjeruju riječima, to je problem.Treba više vjerovati svojim srcima nego riječima. -Miroslav Mika Antić
neke-stvari-mogu-mnogo-bolje-da-se-osjete-nego-da-se-objasne-ali-to-ljudi-ne-znaju-oni-vjeruju-rijeima-to-problemtreba-vie-vjerovati-svojim-srcima
Ljudi samo utoliko podnose hvaljenje drugih ukoliko misle da ono što su čuli mogu i oni sami učiniti; a što je preko toga, to kod njih izaziva zavist i odmah potom neverovanje. -Perikle
ljudi-samo-utoliko-podnose-hvaljenje-drugih-ukoliko-misle-da-ono-to-su-uli-mogu-i-oni-sami-uiniti-a-to-preko-toga-to-kodnjih-izaziva-zavist-i-odmah
Brini se više za svoju savest, nego za svoj ugled. Jer savest je ono što ti zaista jesi,a ugled je ono što drugi misle o tebi. A ono što drugi misle o tebi… to je njihov problem. -Meša Selimović
brini-se-vie-za-svoju-savest-nego-za-svoj-ugled-jer-savest-ono-to-ti-zaista-jesia-ugled-ono-to-drugi-misle-o-tebi-a-ono-to-drugi-misle-o-tebi-to
Ne mogu zamisliti nijednu potrebu iz detinjstva tako snažnu kao što je potreba za očevom zaštitom. -Sigmund Frojd
ne-mogu-zamisliti-nijednu-potrebu-iz-detinjstva-tako-snanu-kao-to-potreba-za-oevom-zatitom