Ljudi su ubijeđeni da je jedini san svake žene da se uda i da ima djecu. Ali to nije istina.


ljudi-su-ubijeeni-da-jedini-san-svake-ene-da-se-uda-i-da-ima-djecu-ali-to-nije-istina
paulo koeljoljudisuubijeđenidajedinisansvakeženeseudaimadjecualitonijeistinaljudi susu ubijeđeniubijeđeni dada jeje jedinijedini sansan svakesvake ženežene dada sese udauda ii dada imaima djecunije istinaljudi su ubijeđenisu ubijeđeni daubijeđeni da jeda je jedinije jedini sanjedini san svakesan svake ženesvake žene dažene da seda se udase uda iuda i dai da imada ima djecuali to nijeljudi su ubijeđeni dasu ubijeđeni da jeubijeđeni da je jedinida je jedini sanje jedini san svakejedini san svake ženesan svake žene dasvake žene da sežene da se udada se uda ise uda i dauda i da imai da ima djecuali to nije istinaljudi su ubijeđeni da jesu ubijeđeni da je jediniubijeđeni da je jedini sanda je jedini san svakeje jedini san svake ženejedini san svake žene dasan svake žene da sesvake žene da se udažene da se uda ida se uda i dase uda i da imauda i da ima djecu

Prava istina se uvijek čini nevjerovatna. Da bi istina ispala vjerovatnija, treba joj svakako dodati malo laži. Ljudi tako uvijek i rade. -Fjodor Dostojevski
prava-istina-se-uvijek-ini-nevjerovatna-da-bi-istina-ispala-vjerovatnija-treba-joj-svakako-dodati-malo-i-ljudi-tako-uvijek-i-rade
Ljudi govore glasno i dugo, a u cilju da bi rekli što je manje moguće. Stvarna istina i interesantne stvari intrigiraju iz pozadine, a o kojima ni reč nije spomenuta. -Franc Kafka
ljudi-govore-glasno-i-dugo-a-u-cilju-da-bi-rekli-to-manje-mogue-stvarna-istina-i-interesantne-stvari-intrigiraju-iz-pozadine-a-o-kojima-re-nije
Ljudi bi željeli sve da mjenjaju, a istovremeno zaziru od svake promjene. -Paulo Koeljo
ljudi-bi-eljeli-sve-da-mjenjaju-a-istovremeno-zaziru-od-svake-promjene
Informacija nije znanje. Znanje nije mudrost. Mudrost nije istina. Istina nije lepota. Lepota nije ljubav. Ljubav nije muzika. Muzika je nešto najbolje. -Frenk Zapa
informacija-nije-znanje-znanje-nije-mudrost-mudrost-nije-istina-istina-nije-lepota-lepota-nije-ljubav-ljubav-nije-muzika-muzika-neto-najbolje