Ljudi te pažljivo slušaju, al' samo svoj glas čuju. Zato im što manje kaži. Ljudi su tek onda ljudi kad im se ništa ne traži, a mnogo im se nudi. Ljudi su čudne biljke. Kad rastu u sebe siđu. Sretnu se. Pa se raziđu. Ili se mimoiđu.


ljudi-te-paljivo-sluaju-al-samo-svoj-glas-uju-zato-im-to-manje-kai-ljudi-su-tek-onda-ljudi-kad-im-se-ne-trai-a-mnogo-im-se-nudi-ljudi-su-udne-biljke
miroslav mika antićljuditepažljivosluajual'samosvojglasčujuzatoimtomanjekažisutekondaljudikadsenitanetražimnogonudičudnebiljkekadrastusebesiđusretnuseparaziđuilimimoiđuljudi tete pažljivopažljivo slušajual' samosamo svojsvoj glasglas čujuzato imim štošto manjemanje kažiljudi susu tektek ondaonda ljudiljudi kadkad imim sese ništaništa nene tražimnogo imim sese nudiljudi susu čudnečudne biljkekad rasturastu uu sebesebe siđusretnu sepa sese raziđuili sese mimoiđuljudi te pažljivote pažljivo slušajual' samo svojsamo svoj glassvoj glas čujuzato im štoim što manješto manje kažiljudi su teksu tek ondatek onda ljudionda ljudi kadljudi kad imkad im seim se ništase ništa neništa ne tražia mnogo immnogo im seim se nudiljudi su čudnesu čudne biljkekad rastu urastu u sebeu sebe siđupa se raziđuili se mimoiđu

Dovoljno je da ljudi znaju da su se izbori održali. Ljudi koji glasaju ne odlučuju ništa. Ljudi koji broje glasove odlučuju o svemu. -Josif Staljin
dovoljno-da-ljudi-znaju-da-su-se-izbori-odrali-ljudi-koji-glasaju-ne-odluuju-ljudi-koji-broje-glasove-odluuju-o-svemu
Ljudi kažu da vole kišu, ali kad pada otvaraju kišobran. Ljudi kažu da vole sunce, ali kad sija beže u hlad. Ljudi kažu da im treba vetar, ali kad puše ...
ljudi-kau-da-vole-kiu-ali-kad-pada-otvaraju-kiobran-ljudi-kau-da-vole-sunce-ali-kad-sija-bee-u-hlad-ljudi-kau-da-im-treba-vetar-ali-kad-pue
Ljudi običnog izgleda su najbolji na svijetu. Zato ih je Gospodar toliko i stvorio. -Abraham Linkoln
ljudi-obinog-izgleda-su-najbolji-na-svijetu-zato-ih-gospodar-toliko-i-stvorio
Ljudi govore glasno i dugo, a u cilju da bi rekli što je manje moguće. Stvarna istina i interesantne stvari intrigiraju iz pozadine, a o kojima ni reč nije spomenuta. -Franc Kafka
ljudi-govore-glasno-i-dugo-a-u-cilju-da-bi-rekli-to-manje-mogue-stvarna-istina-i-interesantne-stvari-intrigiraju-iz-pozadine-a-o-kojima-re-nije
Ljudi koji sami ne rade i ne preduzimaju ništa u životu lako gube strpljenje i padaju u pogreške kad sude o tuđem radu. -Ivo Andric
ljudi-koji-sami-ne-rade-i-ne-preduzimaju-u-ivotu-lako-gube-strpljenje-i-padaju-u-pogreke-kad-sude-o-em-radu
Ljudi su mnogo moralniji nego što misle, a daleko nemoralniji nego što to mogu zamisliti. -Sigmund Frojd
ljudi-su-mnogo-moralniji-nego-to-misle-a-daleko-nemoralniji-nego-to-to-mogu-zamisliti