Ljudi teže za verovanjima koja odgovaraju njihovim strastima.


ljudi-tee-za-verovanjima-koja-odgovaraju-njihovim-strastima
bertrand raselljuditežezaverovanjimakojaodgovarajunjihovimstrastimaljudi težeteže zaza verovanjimaverovanjima kojakoja odgovarajuodgovaraju njihovimnjihovim strastimaljudi teže zateže za verovanjimaza verovanjima kojaverovanjima koja odgovarajukoja odgovaraju njihovimodgovaraju njihovim strastimaljudi teže za verovanjimateže za verovanjima kojaza verovanjima koja odgovarajuverovanjima koja odgovaraju njihovimkoja odgovaraju njihovim strastimaljudi teže za verovanjima kojateže za verovanjima koja odgovarajuza verovanjima koja odgovaraju njihovimverovanjima koja odgovaraju njihovim strastima

Snaga uma počiva na trezvenosti – stoga sačuvaj svoj razum nezatamnjen strastima. -Pitagora
snaga-uma-poiva-na-trezvenosti-stoga-uvaj-svoj-razum-nezatamnjen-strastima
Snaga uma počiva na trezvenosti - stoga sačuvaj svoj razum nezatamnjen strastima. -Pitagora
snaga-uma-poiva-na-trezvenosti-stoga-uvaj-svoj-razum-nezatamnjen-strastima
Ako činjenice ne odgovaraju teoriji, promenite činjenice. -Albert Ajnstajn
ako-injenice-ne-odgovaraju-teoriji-promenite-injenice
Jedina stvar koja može pokvariti dan su ljudi. Ljudi su uvek bili ograničenje sreće osim jako malog broja koji su dobri kao samo proleće. -Ernest Hemingvej
jedina-stvar-koja-moe-pokvariti-dan-su-ljudi-ljudi-su-uvek-bili-ogranienje-sree-osim-jako-malog-broja-koji-su-dobri-kao-samo-prolee
Ljudi se menjaju, sa njima se menjaju i osećanja. Ako se ljubav koja je nekad postojala vremenom ugasila, ne znači da nije bila stvarna ili iskrena.  Znači ...
ljudi-se-menjaju-njima-se-menjaju-i-oseanja-ako-se-ljubav-koja-nekad-postojala-vremenom-ugasila-ne-znai-da-nije-bila-stvarna-ili-iskrena-znai