LJudi uče kako da govore; a medjutim, glavna je nauka kako i kad da ćute.


ljudi-ue-kako-da-govore-a-medjutim-glavna-nauka-kako-i-kad-da-ute
lav tolstojljudiučekakodagovoremedjutimglavnanaukakadćuteljudi učeuče kakokako dada govoreglavna jeje naukanauka kakokako ii kadkad dada ćuteljudi uče kakouče kako dakako da govoreglavna je naukaje nauka kakonauka kako ikako i kadi kad dakad da ćuteljudi uče kako dauče kako da govoreglavna je nauka kakoje nauka kako inauka kako i kadkako i kad dai kad da ćuteljudi uče kako da govoreglavna je nauka kako ije nauka kako i kadnauka kako i kad dakako i kad da ćute

Znate šta je ironično? Što još i danas kad mi govore o njemu, pridavaju sićušnu, neprimetnu, a za mene još kako razornu zamenicu ’tvoj’.
znate-ironino-to-jo-i-danas-kad-mi-govore-o-njemu-pridavaju-unu-neprimetnu-a-za-mene-jo-kako-razornu-zamenicu-tvoj
Cela nauka o tome kako biti srećan je cenjenje i voljenje toga što imamo, umesto toga što nemamo. -Vudi Alen
cela-nauka-o-tome-kako-biti-srean-cenjenje-i-voljenje-toga-to-imamo-umesto-toga-to-nemamo
Znaj kako da slušaš i profitiraćeš čak i od onih koji loše govore. -Plutarh
znaj-kako-da-slua-i-profitirae-ak-i-od-onih-koji-loe-govore