LJudi uče kako da govore; a medjutim, glavna je nauka kako i kad da ćute.


ljudi-ue-kako-da-govore-a-medjutim-glavna-nauka-kako-i-kad-da-ute
lav tolstojljudiučekakodagovoremedjutimglavnanaukakadćuteljudi učeuče kakokako dada govoreglavna jeje naukanauka kakokako ii kadkad dada ćuteljudi uče kakouče kako dakako da govoreglavna je naukaje nauka kakonauka kako ikako i kadi kad dakad da ćuteljudi uče kako dauče kako da govoreglavna je nauka kakoje nauka kako inauka kako i kadkako i kad dai kad da ćuteljudi uče kako da govoreglavna je nauka kako ije nauka kako i kadnauka kako i kad dakako i kad da ćute

Suštinski su filmovi ti koji su pokretali stvari u Americi od trenutka kad su smišljeni. Oni ti govore šta da radiš, kako to da radiš, kad da to radiš, kako da se osećaš u vezi toga, i kako da gledaš na to kako se osećaš u vezi toga.Znate šta je ironično? Što još i danas kad mi govore o njemu, pridavaju sićušnu, neprimetnu, a za mene još kako razornu zamenicu ’tvoj’.Kad oči govore,usta ćute.Cela nauka o tome kako biti srećan je cenjenje i voljenje toga što imamo, umesto toga što nemamo.Znaj kako da slušaš i profitiraćeš čak i od onih koji loše govore.Živi kako možeš, kad ne možeš onako kako hoćeš.