Ljudi uvijek stižu tačno na vrijeme na mjesta na kojima ih neko čeka.


ljudi-uvijek-stiu-no-na-vrijeme-na-mjesta-na-kojima-ih-neko-eka
paulo koeljoljudiuvijekstižutačnonavrijememjestakojimaihnekočekaljudi uvijekuvijek stižustižu tačnotačno nana vrijemevrijeme nana mjestamjesta nana kojimakojima ihih nekoneko čekaljudi uvijek stižuuvijek stižu tačnostižu tačno natačno na vrijemena vrijeme navrijeme na mjestana mjesta namjesta na kojimana kojima ihkojima ih nekoih neko čekaljudi uvijek stižu tačnouvijek stižu tačno nastižu tačno na vrijemetačno na vrijeme nana vrijeme na mjestavrijeme na mjesta nana mjesta na kojimamjesta na kojima ihna kojima ih nekokojima ih neko čekaljudi uvijek stižu tačno nauvijek stižu tačno na vrijemestižu tačno na vrijeme natačno na vrijeme na mjestana vrijeme na mjesta navrijeme na mjesta na kojimana mjesta na kojima ihmjesta na kojima ih nekona kojima ih neko čeka

Prava istina se uvijek čini nevjerovatna. Da bi istina ispala vjerovatnija, treba joj svakako dodati malo laži. Ljudi tako uvijek i rade. -Fjodor Dostojevski
prava-istina-se-uvijek-ini-nevjerovatna-da-bi-istina-ispala-vjerovatnija-treba-joj-svakako-dodati-malo-i-ljudi-tako-uvijek-i-rade
Ako neko tačno misli, a ne zna da za to navede razloge, to nije ni znanje ni neznanje. -Platon
ako-neko-no-misli-a-ne-zna-da-za-to-navede-razloge-to-nije-znanje-neznanje
Ljudi su kao satovi: pokazuju jedno vrijeme, a otkucavaju drugo. -Narodne poslovice
ljudi-su-kao-satovi-pokazuju-jedno-vrijeme-a-otkucavaju-drugo
I sada znam da postoje ljudi kojima sam joÅ¡ uvijek bitna… :))
i-sada-znam-da-postoje-ljudi-kojima-sam-jo-uvijek-bitna