Ljudi vole ono što je dobro ili što im se čini da je dobro, ali obično griješe u procjeni šta je to dobro.


ljudi-vole-ono-to-dobro-ili-to-im-se-ini-da-dobro-ali-obino-grijee-u-procjeni-to-dobro
Žan-Žak rusoljudivoleonotodobroiliimsečinidadobroaliobičnogrijeeprocjenitatodobroljudi volevole onoono štošto jeje dobrodobro iliili štošto imim sese činičini dada jeje dobroali običnoobično griješegriješe uu procjeniprocjeni štaljudi vole onovole ono štoono što ješto je dobroje dobro ilidobro ili štoili što imšto im seim se činise čini dačini da jeda je dobroali obično griješeobično griješe ugriješe u procjeniu procjeni štaprocjeni šta jeje to dobroljudi vole ono štovole ono što jeono što je dobrošto je dobro ilije dobro ili štodobro ili što imili što im sešto im se činiim se čini dase čini da ječini da je dobroali obično griješe uobično griješe u procjenigriješe u procjeni štau procjeni šta ješta je to dobroljudi vole ono što jevole ono što je dobroono što je dobro ilišto je dobro ili štoje dobro ili što imdobro ili što im seili što im se činišto im se čini daim se čini da jese čini da je dobroali obično griješe u procjeniobično griješe u procjeni štagriješe u procjeni šta jeprocjeni šta je to dobro

Ako neko kaže da se ne oseća srećnim kad čini dobro, to znači samo da ono što on smatra dobrim nije dobro. -Lav Tolstoj
ako-neko-kae-da-se-ne-osea-srenim-kad-ini-dobro-to-znai-samo-da-ono-to-on-smatra-dobrim-nije-dobro
Ako neko kaže da se ne oseća srećnim kad čini dobro, to znači samo da ono što oh smatra dobrim nije dobro. -Lav Tolstoj
ako-neko-kae-da-se-ne-osea-srenim-kad-ini-dobro-to-znai-samo-da-ono-to-oh-smatra-dobrim-nije-dobro
Ljudi nisu namerno zli, nego iz neznanja. Treba znati šta je dobro da bi dobro činili. -Sokrat
ljudi-nisu-namerno-zli-nego-iz-neznanja-treba-znati-dobro-da-bi-dobro-inili
Bilo bi dobro da nije loše, ali zato je dobro što nije gore. -Simo Popović
bilo-bi-dobro-da-nije-loe-ali-zato-dobro-to-nije-gore
Treba reći potpunu istinu. Ljudi će verovati u dobro, ako im iskreno kažemo i ono što je loše. -Tomas Džeferson
treba-rei-potpunu-istinu-ljudi-e-verovati-u-dobro-ako-im-iskreno-kaemo-i-ono-to-loe