Ljudi vole razgovore o padu i poniženju onih koji se suviše visoko uzdignu i polete.


ljudi-vole-razgovore-o-padu-i-ponienju-onih-koji-se-suvie-visoko-uzdignu-i-polete
ivo andricljudivolerazgovorepaduponiženjuonihkojisesuvievisokouzdignupoleteljudi volevole razgovorerazgovore oo padupadu ii poniženjuponiženju onihonih kojikoji sese suvišesuviše visokovisoko uzdignuuzdignu ii poleteljudi vole razgovorevole razgovore orazgovore o paduo padu ipadu i poniženjui poniženju onihponiženju onih kojionih koji sekoji se suvišese suviše visokosuviše visoko uzdignuvisoko uzdignu iuzdignu i poleteljudi vole razgovore ovole razgovore o padurazgovore o padu io padu i poniženjupadu i poniženju onihi poniženju onih kojiponiženju onih koji seonih koji se suvišekoji se suviše visokose suviše visoko uzdignusuviše visoko uzdignu ivisoko uzdignu i poleteljudi vole razgovore o paduvole razgovore o padu irazgovore o padu i poniženjuo padu i poniženju onihpadu i poniženju onih kojii poniženju onih koji seponiženju onih koji se suvišeonih koji se suviše visokokoji se suviše visoko uzdignuse suviše visoko uzdignu isuviše visoko uzdignu i polete

Ljudi su kao golubovi – kada su na zemlji, jedu ti iz ruke, a čim malo polete, seru po tebi…
ljudi-su-kao-golubovi-kada-su-na-zemlji-jedu-ti-iz-ruke-a-im-malo-polete-seru-po-tebi
Ljudi kažu da vole kišu, ali kad pada otvaraju kišobran. Ljudi kažu da vole sunce, ali kad sija beže u hlad. Ljudi kažu da im treba vetar, ali kad puše ...
ljudi-kau-da-vole-kiu-ali-kad-pada-otvaraju-kiobran-ljudi-kau-da-vole-sunce-ali-kad-sija-bee-u-hlad-ljudi-kau-da-im-treba-vetar-ali-kad-pue
Bogovi ne vole ljude koji malo rade. Ljudi koji nisu zauzeti sve vreme bi mogli da počnu da misle. -Teri Pračet
bogovi-ne-vole-ljude-koji-malo-rade-ljudi-koji-nisu-zauzeti-sve-vreme-bi-mogli-da-ponu-da-misle
Dugi su i zamršeni računi i obračuni između onih koji imaju i ne daju i onih koji nemaju ništa do svojih potreba. -Ivo Andric
dugi-su-i-zamreni-rauni-i-obrauni-izmeu-onih-koji-imaju-i-ne-daju-i-onih-koji-nemaju-do-svojih-potreba
Više ima onih koji su u posedu bogatstva, nego onih koji poseduju bogastvo. -Italijanske poslovice
vie-ima-onih-koji-su-u-posedu-bogatstva-nego-onih-koji-poseduju-bogastvo
Ljudi koji vole samo jednom u životu, u stvari su površni. Ono što oni nazivaju vjernošću, to je ljenost navike ili nedostatak fantazije. -Oskar Vajld
ljudi-koji-vole-samo-jednom-u-ivotu-u-stvari-su-povr-ono-to-oni-nazivaju-vjernou-to-ljenost-navike-ili-nedostatak-fantazije