Ljudima je tuđa nesreća najbolji lek vlastitoj.


ljudima-a-nesrea-najbolji-lek-vlastitoj
ezopljudimatuđanesrećanajboljilekvlastitojljudima jeje tuđatuđa nesrećanesreća najboljinajbolji leklek vlastitojljudima je tuđaje tuđa nesrećatuđa nesreća najboljinesreća najbolji leknajbolji lek vlastitojljudima je tuđa nesrećaje tuđa nesreća najboljituđa nesreća najbolji leknesreća najbolji lek vlastitojljudima je tuđa nesreća najboljije tuđa nesreća najbolji lektuđa nesreća najbolji lek vlastitoj

Neka vaša hrana bude lek, a vaš lek vaša hrana. -Hipokrat
neka-vaa-hrana-bude-lek-a-va-lek-vaa-hrana
Bogatom kapom nećeš sakriti siromaštvo u vlastitoj glavi. -Ruske poslovice
bogatom-kapom-nee-sakriti-siromatvo-u-vlastitoj-glavi
Ljudima najviše smeta ako njima vladaju oni koji su im ravni. -Baruh de Spinoza
ljudima-najvie-smeta-ako-njima-vladaju-oni-koji-su-im-ravni