Ljudima ne mogu udahnuti svoju ljubav i oni ne mogu da mi je vrate. Gledaju me hladno, sumnjičavo odmjeravaju opasnost koja im od mene prijeti i zatvoreni svakako, zatvaraju se još više na prvu neočekivanu riječ, na prvi nenaviknut pokret, ili odmah napadaju, braneći se jer više vole da ubiju nego da strahuju.


ljudima-ne-mogu-udahnuti-svoju-ljubav-i-oni-ne-mogu-da-mi-vrate-gledaju-me-hladno-sumnjiavo-odmjeravaju-opasnost-koja-im-od-mene-prijeti-i-zatvoreni
meša selimovićljudimanemoguudahnutisvojuljubavonidamivrategledajumehladnosumnjičavoodmjeravajuopasnostkojaimodmeneprijetizatvorenisvakakozatvarajusejovienaprvuneočekivanuriječprvinenaviknutpokretiliodmahnapadajubranećijervoleubijunegostrahujuljudima nene mogumogu udahnutiudahnuti svojusvoju ljubavljubav ii onioni nene mogumogu dada mimi jeje vrategledaju meme hladnosumnjičavo odmjeravajuodmjeravaju opasnostopasnost kojakoja imim odod menemene prijetiprijeti ii zatvorenizatvoreni svakakozatvaraju sese jošjoš viševiše nana prvuprvu neočekivanuneočekivanu riječna prviprvi nenaviknutnenaviknut pokretili odmahodmah napadajubraneći sese jerjer viševiše volevole dada ubijuubiju negonego dada strahujuljudima ne mogune mogu udahnutimogu udahnuti svojuudahnuti svoju ljubavsvoju ljubav iljubav i onii oni neoni ne mogune mogu damogu da mida mi jemi je vrategledaju me hladnosumnjičavo odmjeravaju opasnostodmjeravaju opasnost kojaopasnost koja imkoja im odim od meneod mene prijetimene prijeti iprijeti i zatvorenii zatvoreni svakakozatvaraju se jošse još višejoš više naviše na prvuna prvu neočekivanuprvu neočekivanu riječna prvi nenaviknutprvi nenaviknut pokretili odmah napadajubraneći se jerse jer višejer više voleviše vole davole da ubijuda ubiju negoubiju nego danego da strahuju

Ja više ne mogu biti poslušan - jednom sam probao komandovanje i više ga ne mogu prepustiti drugome. -Napoleon Bonaparta
ja-vie-ne-mogu-biti-posluan-jednom-sam-probao-komandovanje-i-vie-ga-ne-mogu-prepustiti-drugome
Roditelji vole svoju decu više nego što deca vole roditelje. -Korejske poslovice
roditelji-vole-svoju-decu-vie-nego-to-deca-vole-roditelje
Neke stvari mogu mnogo bolje da se osete nego da se objasne, ali to ljudi ne znaju, oni veruju rečima, to je problem. Treba više verovati svojim srcima nego re ...
neke-stvari-mogu-mnogo-bolje-da-se-osete-nego-da-se-objasne-ali-to-ljudi-ne-znaju-oni-veruju-reima-to-problem-treba-vie-verovati-svojim-srcima-nego
Neke stvari mogu mnogo bolje da se osjete nego da se objasne. Ali to ljudi ne znaju, oni vjeruju riječima, to je problem.Treba više vjerovati svojim srcima nego riječima. -Miroslav Mika Antić
neke-stvari-mogu-mnogo-bolje-da-se-osjete-nego-da-se-objasne-ali-to-ljudi-ne-znaju-oni-vjeruju-rijeima-to-problemtreba-vie-vjerovati-svojim-srcima
Zar je ovaj kukavica jer je klonuo, dok je onaj koji trpi heroj? Međutim je ljubav prema životu tako jaka da se prvi više borio da ne bi klonuo nego drugi da bi trpio. -Ugo Foscolo
zar-ovaj-kukavica-jer-klonuo-dok-onaj-koji-trpi-heroj-meutim-ljubav-prema-ivotu-tako-jaka-da-se-prvi-vie-borio-da-ne-bi-klonuo-nego-drugi-da-bi
Pošten sam koliko mogu, nikome ne želim suviše zla, htio bih da ljude više volim nego sto ih žalim, molim se svojoj sreći da mimo mene prođe ono što me se ne tiče... -Meša Selimović
poten-sam-koliko-mogu-nikome-ne-elim-suvie-zla-htio-bih-da-ljude-vie-volim-nego-sto-ih-alim-molim-se-svojoj-srei-da-mimo-mene-proe-ono-to-me-se-ne-tie