Ljudska duša samu sebe vređa ako dopusti da je savlada naslada ili bol.


ljudska-a-samu-sebe-vrea-ako-dopusti-da-savlada-naslada-ili-bol
ciceronljudskaduasamusebevređaakodopustidasavladanasladailibolljudska dušaduša samusamu sebesebe vređavređa akoako dopustidopusti dada jeje savladasavlada nasladanaslada iliili bolljudska duša samuduša samu sebesamu sebe vređasebe vređa akovređa ako dopustiako dopusti dadopusti da jeda je savladaje savlada nasladasavlada naslada ilinaslada ili bolljudska duša samu sebeduša samu sebe vređasamu sebe vređa akosebe vređa ako dopustivređa ako dopusti daako dopusti da jedopusti da je savladada je savlada nasladaje savlada naslada ilisavlada naslada ili bolljudska duša samu sebe vređaduša samu sebe vređa akosamu sebe vređa ako dopustisebe vređa ako dopusti davređa ako dopusti da jeako dopusti da je savladadopusti da je savlada nasladada je savlada naslada ilije savlada naslada ili bol

Ne dopusti da se neko tebi približi ako neće otići od tebe bolji i zadovoljniji. -Majka Tereza
ne-dopusti-da-se-neko-tebi-priblii-ako-nee-otii-od-tebe-bolji-i-zadovoljniji
PRIJATELJICA: Ja sam najlijepsa najpametnija i tebi najdraza osoba na svijetu. JA: Nisi, ima jedna koju volim kao samu sebe…. PRIATELJICA: Pa ja ofc
prijateljica-ja-sam-najlijepsa-najpametnija-i-tebi-najdraza-osoba-na-svijetu-ja-nisi-ima-jedna-koju-volim-kao-samu-sebe-priateljica-pa-ja-ofc