Ljudska duša samu sebe vređa ako dopusti da je savlada naslada ili bol.


ljudska-a-samu-sebe-vrea-ako-dopusti-da-savlada-naslada-ili-bol
ciceronljudskaduasamusebevređaakodopustidasavladanasladailibolljudska dušaduša samusamu sebesebe vređavređa akoako dopustidopusti dada jeje savladasavlada nasladanaslada iliili bolljudska duša samuduša samu sebesamu sebe vređasebe vređa akovređa ako dopustiako dopusti dadopusti da jeda je savladaje savlada nasladasavlada naslada ilinaslada ili bolljudska duša samu sebeduša samu sebe vređasamu sebe vređa akosebe vređa ako dopustivređa ako dopusti daako dopusti da jedopusti da je savladada je savlada nasladaje savlada naslada ilisavlada naslada ili bolljudska duša samu sebe vređaduša samu sebe vređa akosamu sebe vređa ako dopustisebe vređa ako dopusti davređa ako dopusti da jeako dopusti da je savladadopusti da je savlada nasladada je savlada naslada ilije savlada naslada ili bol

Ko druge vređa, sebe ne zaštićuje.Osoba koja sumnja u samu sebe je poput čoveka koji se prijavi u redove svoga neprijatelja i nosi oružje protiv samoga sebe. On je svoj poraz učinio sigurnim samim time što je prva osoba koja u njega veruje.Noge patke su kratke, ali ako pokušamo da ih produžimo patka će osetiti bol, ždralove noge su duge, ali ako pokušamo da ih skratimo, ždral će osećati bol. Stoga ne treba da skraćujemo ono što je po prirodi dugo, niti produžavamo ono što je po prirodi kratko.Ne dopusti da se neko tebi približi ako neće otići od tebe bolji i zadovoljniji.PRIJATELJICA: Ja sam najlijepsa najpametnija i tebi najdraza osoba na svijetu. JA: Nisi, ima jedna koju volim kao samu sebe…. PRIATELJICA: Pa ja ofcZa mladog čoveka uopšte nije nesreća biti bez novaca, ako se odlučio da sam sebi krči put samostalnom životu, pod uslovom da u sebi ima dovoljno snage da savlada sve teškoće sa kojima će se sukobiti.