Ljudska bića gube svoju logiku u svojoj osvetoljubivosti.


ljudska-bia-gube-svoju-logiku-u-svojoj-osvetoljubivosti
elizabet kedi stentonljudskabićagubesvojulogikusvojojosvetoljubivostiljudska bićabića gubegube svojusvoju logikulogiku uu svojojsvojoj osvetoljubivostiljudska bića gubebića gube svojugube svoju logikusvoju logiku ulogiku u svojoju svojoj osvetoljubivostiljudska bića gube svojubića gube svoju logikugube svoju logiku usvoju logiku u svojojlogiku u svojoj osvetoljubivostiljudska bića gube svoju logikubića gube svoju logiku ugube svoju logiku u svojojsvoju logiku u svojoj osvetoljubivosti

Zemlja koju zlostavljamo i živa bića koja ubijamo na kraju se osvećuju; jer iskorištavajući ih u sadašnjosti ugrožavamo svoju budućnost. -Marya Mannes
zemlja-koju-zlostavljamo-i-iva-bia-koja-ubijamo-na-kraju-se-osveuju-jer-iskoritavajui-ih-u-sadanjosti-ugroavamo-svoju-budunost
Verujem u ljudska bića, i da sva ljudska bića treba poštovati kao takva, bez obzira na njihovu boju. -Malkolm Iks
verujem-u-ljudska-bia-i-da-sva-ljudska-bia-treba-potovati-kao-takva-bez-obzira-na-njihovu-boju
Italijani gube fudbalske utakmice kao da je reč o ratovima, a ratove gube kao da su obične fudbalske utakmice. -Vinston Čerčil
italijani-gube-fudbalske-utakmice-kao-da-re-o-ratovima-a-ratove-gube-kao-da-su-obine-fudbalske-utakmice