ljudska glupost se ne meri vagom od 100kg


ljudska-glupost-se-ne-meri-vagom-od-100kg
ljudskaglupostsenemerivagomod100kgljudska glupostglupost sese nene merimeri vagomvagom odod 100kgljudska glupost seglupost se nese ne merine meri vagommeri vagom odvagom od 100kgljudska glupost se neglupost se ne merise ne meri vagomne meri vagom odmeri vagom od 100kgljudska glupost se ne meriglupost se ne meri vagomse ne meri vagom odne meri vagom od 100kg

Dve stvari su beskrajne: svemir i ljudska glupost, ali za svemir nisam siguran. -Albert Ajnštajn
dve-stvari-su-beskrajne-svemir-i-ljudska-glupost-ali-za-svemir-nisam-siguran
Samo su dve stvari beskonačne, svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam baš siguran. -Albert Ajnštajn
samo-su-dve-stvari-beskonane-svemir-i-ljudska-glupost-za-svemir-nisam-ba-siguran
Veličina jednog naroda ne meri se brojem, kao što se veličina čoveka ne meri stasom. Njegova mera je količina inteligencije i vrline koje poseduje. -Viktor Igo
veliina-jednog-naroda-ne-meri-se-brojem-kao-to-se-veliina-oveka-ne-meri-stasom-njegova-mera-koliina-inteligencije-i-vrline-koje-poseduje
Verujem u ljudska bića, i da sva ljudska bića treba poštovati kao takva, bez obzira na njihovu boju. -Malkolm Iks
verujem-u-ljudska-bia-i-da-sva-ljudska-bia-treba-potovati-kao-takva-bez-obzira-na-njihovu-boju
Snaga uma se meri – lepotom reči.
snaga-uma-se-meri-lepotom-rei