Ljudska sreća sastavljena od isto toliko delova koliko joj ih još nedostaje.


ljudska-srea-sastavljena-od-isto-toliko-delova-koliko-joj-ih-jo-nedostaje
hajnrih hajneljudskasrećasastavljenaodistotolikodelovakolikojojihjonedostajeljudska srećasreća sastavljenasastavljena odod istoisto tolikotoliko delovadelova kolikokoliko jojjoj ihih jošjoš nedostajeljudska sreća sastavljenasreća sastavljena odsastavljena od istood isto tolikoisto toliko delovatoliko delova kolikodelova koliko jojkoliko joj ihjoj ih joših još nedostajeljudska sreća sastavljena odsreća sastavljena od istosastavljena od isto tolikood isto toliko delovaisto toliko delova kolikotoliko delova koliko jojdelova koliko joj ihkoliko joj ih jošjoj ih još nedostajeljudska sreća sastavljena od istosreća sastavljena od isto tolikosastavljena od isto toliko delovaod isto toliko delova kolikoisto toliko delova koliko jojtoliko delova koliko joj ihdelova koliko joj ih joškoliko joj ih još nedostaje

Dobra volja ako nije prosvijećena, može učiniti isto toliko zla, koliko i samo zlo. -Albert Kami
dobra-volja-ako-nije-prosvijeena-moe-uiniti-isto-toliko-zla-koliko-i-samo-zlo
Verujem da Bog ima isto toliko imena koliko ima živih ljudi. -Mahatma Gandi
verujem-da-bog-ima-isto-toliko-imena-koliko-ima-ivih-ljudi
Umreti sutra je isto toliko dobro koliko i umreti bilo kog drugog dana. Svaki dan bio je stvoren da se proživi ili da se napusti ovaj svet. -Paulo Koeljo
umreti-sutra-isto-toliko-dobro-koliko-i-umreti-bilo-kog-drugog-dana-svaki-dan-bio-stvoren-da-se-proivi-ili-da-se-napusti-ovaj-svet
Premrla je od straha kad ga je vidjela da joj prilazi, strepeći da ne sazna koliko ga voli, koliko ga je čekala, koliko je sanjala da ga uhvati za ruku. -Paulo Koeljo
premrla-od-straha-kad-ga-vidjela-da-joj-prilazi-strepei-da-ne-sazna-koliko-ga-voli-koliko-ga-ekala-koliko-sanjala-da-ga-uhvati-za-ruku
Sve je samo toliko veliko, koliko smo mi mali u sebi. I sve je toliko malo, koliko smo mi u sebi veliki. -Miroslav Mika Antić
sve-samo-toliko-veliko-koliko-smo-mi-mali-u-sebi-i-sve-toliko-malo-koliko-smo-mi-u-sebi-veliki