Ljudski je grešiti ali ako istrošite gumicu pre olovke stvarno ste preterali.


ljudski-greiti-ali-ako-istroite-gumicu-pre-olovke-stvarno-ste-preterali
ljudskigreitialiakoistroitegumicupreolovkestvarnostepreteraliljudski jeje grešitigrešiti aliali akoako istrošiteistrošite gumicugumicu prepre olovkeolovke stvarnostvarno steste preteraliljudski je grešitije grešiti aligrešiti ali akoali ako istrošiteako istrošite gumicuistrošite gumicu pregumicu pre olovkepre olovke stvarnoolovke stvarno stestvarno ste preteraliljudski je grešiti alije grešiti ali akogrešiti ali ako istrošiteali ako istrošite gumicuako istrošite gumicu preistrošite gumicu pre olovkegumicu pre olovke stvarnopre olovke stvarno steolovke stvarno ste preteraliljudski je grešiti ali akoje grešiti ali ako istrošitegrešiti ali ako istrošite gumicuali ako istrošite gumicu preako istrošite gumicu pre olovkeistrošite gumicu pre olovke stvarnogumicu pre olovke stvarno stepre olovke stvarno ste preterali

Poslao sam joj kišu, nemojte se ljutiti vi koji ste joj blizu pa ste pokisli, ona stvarno voli kišu, a ja volim kad j srećna. -Đorđe Balašević
poslao-sam-joj-kiu-nemojte-se-ljutiti-vi-koji-ste-joj-blizu-pa-ste-pokisli-ona-stvarno-voli-kiu-a-ja-volim-kad-j-srena
Ko ste vi da sudite život kojim živim? Znam da nisam savršen - i ne živim da to budem - ali pre nego što pokažete prstom u mene… proverite da li su vam ruke čiste. -Bob Marli
ko-ste-vi-da-sudite-ivot-kojim-ivim-znam-da-nisam-savr-i-ne-ivim-da-to-budem-ali-pre-nego-to-pokaete-prstom-u-mene-proverite-da-li-su-vam-ruke-iste
Kada ste ljuti brojte do deset pre nego što progovorite. Ako ste jako ljuti, brojte do sto. -Tomas Džeferson
kada-ste-ljuti-brojte-do-deset-pre-nego-to-progovorite-ako-ste-jako-ljuti-brojte-do-sto
To sto sazrevate puno pre,ne znaci da ste vremenom pametnije
to-sto-sazrevate-puno-prene-znaci-da-ste-vremenom-pametnije