Ljut čovek, pijan čovek i dete uvek govore istinu.


ljut-ovek-pijan-ovek-i-dete-uvek-govore-istinu
ciceronljutčovekpijančovekdeteuvekgovoreistinuljut čovekpijan čovekčovek ii detedete uvekuvek govoregovore istinupijan čovek ičovek i detei dete uvekdete uvek govoreuvek govore istinupijan čovek i detečovek i dete uveki dete uvek govoredete uvek govore istinupijan čovek i dete uvekčovek i dete uvek govorei dete uvek govore istinu

Ludaci i deca uvek govore istinu. -Umberto Eko
ludaci-i-deca-uvek-govore-istinu
Najviša predstava o životu sastoji se u ovome: da čovek vlada svojim vlastitim postupcima. Čovek koji je uvek podložan tuđim uticajima je pomalo mrtav čovek. -Toma Akvinski
najvia-predstava-o-ivotu-sastoji-se-u-ovome-da-ovek-vlada-svojim-vlastitim-postupcima-ovek-koji-uvek-podloan-im-uticajima-pomalo-mrtav-ovek
Inteligentan čovek je ponekad primoran da bude pijan kako bi proveo vreme sa svojim budalama. -Ernest Hemingvej
inteligentan-ovek-ponekad-primoran-da-bude-pijan-kako-bi-proveo-vreme-svojim-budalama