Loš početak vodi lošem kraju.


lo-poetak-vodi-loem-kraju
euripidlopočetakvodiloemkrajuloš početakpočetak vodivodi lošemlošem krajuloš početak vodipočetak vodi lošemvodi lošem krajuloš početak vodi lošempočetak vodi lošem krajuloš početak vodi lošem kraju

Motivacija vas vodi kroz dan, ali inspiracija vas vodi kroz život. -Nik Vujičić
motivacija-vas-vodi-kroz-dan-ali-inspiracija-vas-vodi-kroz-ivot
Bolje biti sam nego u lošem društvu
bolje-biti-sam-nego-u-loem-drutvu