Loš je smeh koji je vezan sa tudjim suzama.


lo-smeh-koji-vezan-tudjim-suzama
ruske poslovicelosmehkojivezantudjimsuzamaloš jeje smehsmeh kojikoji jeje vezanvezan sasa tudjimtudjim suzamaloš je smehje smeh kojismeh koji jekoji je vezanje vezan savezan sa tudjimsa tudjim suzamaloš je smeh kojije smeh koji jesmeh koji je vezankoji je vezan saje vezan sa tudjimvezan sa tudjim suzamaloš je smeh koji jeje smeh koji je vezansmeh koji je vezan sakoji je vezan sa tudjimje vezan sa tudjim suzama

Ne teži za tudjim, jer zbog pohlepe za tudjim možeš izgugiti i svoje. -Japanska poslovica
ne-tei-za-tudjim-jer-zbog-pohlepe-za-tudjim-moe-izgugiti-i-svoje
Moja bol može biti razlog za nečiji smeh. Ali moj smeh nikada ne smije biti uzrok nečije boli. -Čarli Čaplin
moja-bol-moe-biti-razlog-za-neiji-smeh-ali-moj-smeh-nikada-ne-smije-biti-uzrok-neije-boli
Moja bol može biti razlog za nečiji smeh. Ali moj smeh nikada ne sme biti uzrok nečije boli. -Čarli Čaplin
moja-bol-moe-biti-razlog-za-neiji-smeh-ali-moj-smeh-nikada-ne-sme-biti-uzrok-neije-boli