Loša je bludnica koja pri svakom zagrljaju dobije dete.


loa-bludnica-koja-pri-svakom-zagrljaju-dobije-dete
ruske posloviceloabludnicakojaprisvakomzagrljajudobijedeteloša jeje bludnicabludnica kojakoja pripri svakomsvakom zagrljajuzagrljaju dobijedobije deteloša je bludnicaje bludnica kojabludnica koja prikoja pri svakompri svakom zagrljajusvakom zagrljaju dobijezagrljaju dobije deteloša je bludnica kojaje bludnica koja pribludnica koja pri svakomkoja pri svakom zagrljajupri svakom zagrljaju dobijesvakom zagrljaju dobije deteloša je bludnica koja prije bludnica koja pri svakombludnica koja pri svakom zagrljajukoja pri svakom zagrljaju dobijepri svakom zagrljaju dobije dete

Nijedna bludnica nije tako opasna kao ona koja se pod velom skriva! -Nemačka poslovica
nijedna-bludnica-nije-tako-opasna-kao-ona-koja-se-pod-velom-skriva
Prvi znak da jedna žena odista ljubi, to je kad se u njoj javi neodoljiva i bolna želja da dobije dete od čoveka kojeg voli. -Jovan Dučić
prvi-znak-da-jedna-ena-odista-ljubi-to-kad-se-u-njoj-javi-neodoljiva-i-bolna-elja-da-dobije-dete-od-oveka-kojeg-voli
Naš čovek ne ume da se lako i pravovremeno zaustavi ni pri usponu ni pri padu. -Ivo Andric
na-ovek-ne-ume-da-se-lako-i-pravovremeno-zaustavi-pri-usponu-pri-padu
Potomstvo svakom odaje onu počast koja mu pripada. -Tacit
potomstvo-svakom-odaje-onu-poast-koja-mu-pripada