Loše je doći tamo odakle se svi vraćaju plačući.


loe-doi-tamo-odakle-se-svi-vraaju-plaui
danske posloviceloedoćitamoodaklesesvivraćajuplačućiloše jeje doćidoći tamotamo odakleodakle sese svisvi vraćajuvraćaju plačućiloše je doćije doći tamodoći tamo odakletamo odakle seodakle se svise svi vraćajusvi vraćaju plačućiloše je doći tamoje doći tamo odakledoći tamo odakle setamo odakle se sviodakle se svi vraćajuse svi vraćaju plačućiloše je doći tamo odakleje doći tamo odakle sedoći tamo odakle se svitamo odakle se svi vraćajuodakle se svi vraćaju plačući

Dan smrti će doći, možda danas, možda za pedeset godina. Sigurno je jedno da će doći. -Ajrton Sena
dan-smrti-e-doi-moda-danas-moda-za-pedeset-godina-sigurno-jedno-da-e-doi
Loše vreme se popravi, a loš čovek nikada.
loe-vreme-se-popravi-a-lo-ovek-nikada
Loše vijesti u lošim rukama se šire brzinom svjetlosti, a one dobre se odma zakopaju pod zemlju. -Poslovice korisnika
loe-vijesti-u-loim-rukama-se-ire-brzinom-svjetlosti-a-one-dobre-se-odma-zakopaju-pod-zemlju