Loše je ono stablo koje već od prvog udarca na zemlju pada.


loe-ono-stablo-koje-ve-od-prvog-udarca-na-zemlju-pada
holandske posloviceloeonostablokojevećodprvogudarcanazemljupadaloše jeje onoono stablostablo kojekoje većveć odod prvogprvog udarcaudarca nana zemljuzemlju padaloše je onoje ono stabloono stablo kojestablo koje većkoje već odveć od prvogod prvog udarcaprvog udarca naudarca na zemljuna zemlju padaloše je ono stabloje ono stablo kojeono stablo koje većstablo koje već odkoje već od prvogveć od prvog udarcaod prvog udarca naprvog udarca na zemljuudarca na zemlju padaloše je ono stablo kojeje ono stablo koje većono stablo koje već odstablo koje već od prvogkoje već od prvog udarcaveć od prvog udarca naod prvog udarca na zemljuprvog udarca na zemlju pada

Loše vijesti u lošim rukama se šire brzinom svjetlosti, a one dobre se odma zakopaju pod zemlju. -Poslovice korisnika
loe-vijesti-u-loim-rukama-se-ire-brzinom-svjetlosti-a-one-dobre-se-odma-zakopaju-pod-zemlju
Ima susreta, čak sa potpuno nepoznatim osobama, za koje se počinjemo interesovati već od prvog pogleda, nekako odjednom, neočekivano, pre nego što ijednu reč progovorimo. -Fjodor Mihajlovič Dostojevski
ima-susreta-ak-potpuno-nepoznatim-osobama-za-koje-se-poinjemo-interesovati-ve-od-prvog-pogleda-nekako-odjednom-neoekivano-pre-nego-to-ijednu-re
Ima susreta, čak sa potpuno nepoznatim osobama, za koje se počinjemo interesovati već od prvog pogleda, nekako odjednom, neočekivano, prije nego što ijednu riječ progovorimo. -Fjodor Dostojevski
ima-susreta-ak-potpuno-nepoznatim-osobama-za-koje-se-poinjemo-interesovati-ve-od-prvog-pogleda-nekako-odjednom-neoekivano-prije-nego-to-ijednu-rije
Vaspitač nikad ne kaže ono što stvarno misli, već ono što misli da je dobro da čuju oni koje vaspitava. -Fridrih Niče
vaspita-nikad-ne-kae-ono-to-stvarno-misli-ve-ono-to-misli-da-dobro-da-uju-oni-koje-vaspitava