Loši ljudi ostaju u sječanju, a dobri zauvijek žive u srcu.


loi-ljudi-ostaju-u-sjeanju-a-dobri-zauvijek-ive-u-srcu
poslovice korisnikaloiljudiostajusječanjudobrizauvijekživesrculoši ljudiljudi ostajuostaju uu sječanjudobri zauvijekzauvijek živežive uu srculoši ljudi ostajuljudi ostaju uostaju u sječanjua dobri zauvijekdobri zauvijek živezauvijek žive užive u srculoši ljudi ostaju uljudi ostaju u sječanjua dobri zauvijek živedobri zauvijek žive uzauvijek žive u srculoši ljudi ostaju u sječanjua dobri zauvijek žive udobri zauvijek žive u srcu

Loši ljudi su puni pokajanja.Pokvareni ljudi poštuju iz straha; dobri ljudi iz ljubavi.Neki ljudi imaju mnogo para, pa opet ne žive kao ljudi.Glupi ljudi su dobri ljudi. Deca vole dobre ljude. Da li vas vole deca?Više vrede dobri običaji nego dobri zakoni.Postoje tri vrste egoista: egoisti koji sami žive i daju drugima da žive; egoisti koji sami žive ali ne daju drugima da žive; i na kraju, egoisti koji niti sami žive niti drugima daju da žive.